شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » M » Mary In the Morning

Mary In the Morning

Mary-In-The-Morning

Mary In the Morning

Nothing’s quite as pretty as Mary in the morning
هیچ چیز به زیبایی مری در صبحگاه نیست
When through the sleepy haze I see her lying there
آن هنگام که از میان چشمان خواب زده ام(دید تار مثل مه)
، او را میبینم که آنجا دراز کشیده
Soft as the rain that falls on summer flowers
لطیف، همچون بارانی که بر گلهای تابستان می بارد
Warm as the sunlight shining on her golden hair
گرم، مثل نور خورشیدی که روی موهای طلاییش می درخشد
When I awake and see her there so close beside me
وقتی بیدار میشوم و او را میبینم که چنین نزدیک در کنار من است،
I want to take her in my arms
میخواهم در آغوش خود بگیرمش
The ache is there so deep inside me
عشقی دردناک آنجاست، در اعماق وجودم

Nothing’s quite as pretty as Mary in the morning
هیچ چیز به زیبایی مری در صبحگاه نیست
Chasing the rainbow in her dreams so far away
(مری در خواب) در رویای تعقیب رنگین کمان در دور دستهاست
And when she turns to touch me I kiss her face so softly
و هنگامیکه برمیگردد تا لمسم کند، به آرامی صورتش را میبوسم
And then my Mary wakes to love and love again
سپس مری من بیدار میشود تا دوباره و دوباره عاشق شود
And Mary’s there in summer days or stormy weather
و مری آنجاست، در روزهای تابستان یا هوای طوفانی ( در خوشی ها و ناخوشی ها با من است)
She doesn’t care, ’cause right or wrong the love we share
We share together
او اهمیت نمیدهد که عشقی که ما بهم میدهیم درست است یا نادرست

Nothing’s quite as pretty as Mary in the evening
هیچ چیز به زیبایی مری در عصرگاه نیست
Kissed by the shade of night and starlight in her hair
بوسه هایی در سایه شب و درخشش ستارگان در موهای او
And as we walk, I hold her close beside me
و همچنان که کنار هم قدم میزنیم، او را نزدیک خود نگاه میدارم
All our tomorrows for a lifetime we will share
و تمام فرداهایمان، برای تمام عمر این چنین خواهیم بود

 

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید

 

بشنوید و دانلود کنید  ↓

دانلود

_________________________________

اطلاعات:

شاعر و آهنگساز:  Cymbal – Rashkow

تاریخ ضبط: 1970/06/05

این ترانه در تاریخ 5  ژوئن 1970 ضبط گردید و درآلبومی به نام  That’s The Way It Is منتشر شد.

منتشر شده در آلبوم  ↓

elvis-thats-the-way-it-is

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1207
Scroll to top