شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » M » Mama Liked the Roses

Mama Liked the Roses

Mama-Liked-The-Roses

Mama Liked the Rose

 

Oh, mama liked the roses she’d grow ’em in the yard
آه مادر شیفته گلهای سرخ بود و در باغچه کوچکمان آنها را می کاشت
But Winter always came around and made the growin’ ‘way too hard
اما همیشه زمستان فرا می رسید و رشد آنها را چه دشوار میکرد
Oh, mama liked the roses and when she had the time
آه مادر شیفته گلهای سرخ بود و وقتی مجالی داشت
She’d decorate the living room, for all us kids to see
اطاق نشیمن را با گل برای ما بچه ها تزئین میکرد
When I hear the Sunday bells ringin’ in the morning
هر گاه صدای ناقوس صبحگاهی یکشنبه ها را می شنوم
I remember crying when she used to sing
اشکهای مادر را به یاد می آورم آن هنگامی که ترانه دعا می خواند
Oh, mama liked the roses but most of all she cared
آه مادر شیفته گلهای سرخ بود ولی بیش از هر چیز نگران این
About the way we learned to live
که ما زندگی کردن را بیاموزیم
And if we said our prayers
و دعا خواندن را فراموش نکنیم
You know I kept the family Bible
می دانی من انجیل خانوادگی را نگاه داشته ام
With a rose she saved inside
همراه شاخه گلی که مادر در آن نگه داشته
It was pressed between the pages
و میان انبوه صفحات آن فشرده شده است
Like it had found a place to hide
گویی مکانی برای آرمیدن یافته
Oh, mama liked the roses in such a special way
آه مادر چنان شیفته گلهای سرخ بود
We bring them every Mother’s Day
که ما هر سال در روز مادر انبوهی از آنها را
And put them on her grave
می بریم و بر مزارش می افشانیم
Oh, mama liked the roses Mmmm
Mama liked the roses Mmmm
Oh, mama liked the roses Mmmm
آه مادر شیفته گلهای سرخ بود

.

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید

 

بشنوید و دانلود کنید  ↓

 

_________________________________

اطلاعات:

شاعر و آهنگساز: J. Christopher

تاریخ ضبط:  1969/01/15

این ترانه در تاریخ 15 ژانویه 1969 به صورت تک ترانه ضبط گردید.

 

 

 

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1205
Scroll to top