شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » L » Lonesome Cowboy

Lonesome Cowboy

Lonesome-Cowboy

Lonesome Cowboy

 

I am just a lonesome cowboy

من همینک گاوچرانی تنها هستم

And I’m travelling all alone

و به تنهایی سفر میکنم

I ain’t even got a nickel

من حتی یک سکه پنج سنتی هم ندارم

To call my baby on the phone (ride, ride, ride)

که به عزیزم تلفن بزنم

Just beyond the mountain lies a city

در فراسوی کوهها شهری قرار دارد

And I hear it calling me

و میشونم که آن مرد صدا می زند

Saddle up and ride you lonesome cowboy

اسبت را بران و بران ای گاو چران تنها

Here is where you’ll find your destiny

اینجا جایی است که سرنوشتت را میابی

In my dreams the lights shine bright and pretty

در رویاهایم نورهایی به درخشانی و زیبایی می درخشد

Near to me and yet so far

در نزدیک من ولی در عین حال دور

Will I always be a lonesome cowboy

آیا همیشه گاو چران تنها خواهم ماند

Am I only reaching for a star

آیا فقط در حال رسیدن به سرنوشتم هستم

Ride. Ride, ride, ride along cowboy

بران بران بران گاو چران تنها

(Sing) sing, sing (sing your song) cowboy, cowboy

بخوان بخوان بخوان(آوازت را) گاو چران تنها

Will I ever leave this lonesome valley

آیا زمانی این دره تنها را ترک خواهم کرد؟

Really see the lights that shine?

آیا واقعا نورهای تابان را خواهم دید

Gotta find what lies beyond the mountain

آیا آنچا در فراسوی کوههاست خواهم دید

Gotta rope and tie that dream of mine

آیا ریسمان و گره رویاهایم را خواهم یافت؟

I am just a lonesome cowboy

من همینک گاوچرانی تنها هستم

And I’m travelling all alone

و به تنهایی سفر میکنم

If you don’t call me baby

اگر ای عزیز مرا صدا نزنی

Then I’m never coming home
Then I’m never coming home

پس هرگز به خانه نمی آیم

.

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید

 

بشنوید و دانلود کنید  ↓

_________________________________

اطلاعات:

شاعر و آهنگساز: Sid Tepper – Roy C. Bennett

تاریخ ضبط:  1957/01

این ترانه در ژانویه 1957 ضبط گردید و در آلبوم  Loving You منتشر شده ،

و در فیلم الویس به نام  Loving You    استفاده شد.

منتشر شده در آلبومهای  ↓

loving-you

The-Other-Sides-–-Elvis-Worldwide-Gold-Award-Hits-Vol.-2

 

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1203
Scroll to top