شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » L » Let It Be Me

Let It Be Me

Let-It-Be-Me

Let It Be Me

 

God bless the day I found you
پروردگار برکت بخشید به روزی که تو را یافتم

I want to stay around you
می خواهم همواره نزد تو بمانم

And so I beg you
و از این روست که التماست میکنم
let it be me
بگذار آن یکنفر من باشم

Don’t take this heaven from one
این بهشت را از من باز پس نگیر

Well if you must cling to someone
آری اگر باید کسی را در کنار گیری

Now and forever
اکنون و تا ابد
let it be me
بگذار آن یکنفر من باشم
*Each time we meet love
گاه که ما به عشق بر خورد می کنیم

find complete love
من عشق را به تمامی میابم

Without your sweet lov
بدون عشق شیرین تو
Tell me, what would life be?

بگو که زندگی چگونه خواهد بود؟

So never leave me lonely
پس هرگز مرا تنها رها نکن

Tell me you love me only
بگو که تنها مرا دوست دوست داری

And that you’ll always
و همیشه دوست خواهی داشت
let it be me
بگذار آن یکنفر من باشم

 

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید

 

بشنوید و دانلود کنید  ↓

دانلود

_________________________________

اطلاعات:

شاعر و آهنگساز: Mann Curtis – Pierre Delanoe – Gilbert Becaud

تاریخ ضبط: 1970/02/17

این ترانه در تاریخ 17 فوریه 1970 ضبط گردید و در آلبوم  On Stage   منتشر شد.

منتشر شده در آلبوم  ↓

On-Stage

 

 

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1216
Scroll to top