شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » K » Kentucky Rain

Kentucky Rain

Kentucky-Rain

Kentucky Rain

 

Seven lonely days and a dozen towns ago
پس از هفت روز تنهايي و گذر از دوازدهمين شهر قبل از اين
I reached out one night and you were gone
شبي به شهري رسيدم که تو آن را ترک کرده بودي
Don’t know why you’d run
نمي دانم چرا مي گريختي
What you’re runnin’ to or from
از چه يا به چه چيز فرار مي کردي
All I know is I want to bring you home
فقط ميدانم که مي خواهم به خانه برت گردانم
So I’m walkin’ in the rain
زير باران گام بر مي دارم
Thumbin’ for a ride
خسته و در انتظار يک سواري
On this lonely Kentucky back road
در اين جاده تنهايي کنتاکي
I’ve loved you much too long
چه بسيار و چه دير پا دوستت داشته ام
My love’s too strong
و عشق من عميق تر از آن است
To let you go, never knowing what went wrong
که تو را مجال رفتن بدهم هر گز نميفهمم اشتباه من چه بود
* Kentucky rain keeps pouring down
باران کنتکي همچنان مي بارد
And up aheads another town that I’ll go walkin’ through
و آن بالا شهر ديگريست که به آن هم گام خواهم نهاد
With the rain in my shoes
با کفشهاي پر از باران خود
Searching for you
و در جستجوي تو
In the cold Kentucky rain
In the cold Kentucky rain
زير باران سرد کنتاکي
Showed your photograph
تصوير تو را نشان دادم
To some old grey bearded men
به پير مرداني با ريش خاکستري
Sitting on a bench outside a gen’ral store
که روي نيمکتي نشسته بودند بيرون از فروشگاه مرکزي
They said “Yes, she’s been here”
آنان گفتند: بله او اينجا بود
But their mem’ry wasn’t clear
ولي حافظه ياريشان نمي داد
Was it yesterday? No wait, the day before
ديروز بود؟ نه صبر کن پريروز بود
Fin’lly got a ride
سرنجام يک سواري پيدا کردم
With a preacher man who asked
کنارم واعظي بود که از من پرسيد:
“Where’re you bound on such a cold, dark afternoon?”
به کجا عازمي در اين عصر سرد تيره و تاريک؟
As we drove on through the rain
و در حاليکه زير باران مي رانيم
As he listened I explained
او به من گوش فرا داد و من همه چيز را گفتم
And he left me with a prayer that I’d find you
و او دعاي خود را بدرقه راهم کرد که تو را بيابم
* Kentucky rain keeps pouring down
باران کنتکي همچنان مي بارد
And up aheads another town that I’ll go walkin’ through
و آن بالا شهر ديگريست که به آن هم گام خواهم نهاد
With the rain in my shoes
با کفشهاي پر از باران خود
Searching for you
و در جستجوي تو
In the cold Kentucky rain
In the cold Kentucky rain
زير باران سرد کنتاکي

 

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید

 

بشنوید و دانلود کنید  ↓

 

 

_________________________________

اطلاعات:

شاعر و آهنگساز:  Eddie Rabbit – Dick Heard

تاریخ ضبط: 1969/02/19

این ترانه در تاریخ 19 فوریه 1969 ضبط شده و نخستین بار به صورت تک آهنک منتشر شد.

 

 

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1216
Scroll to top