شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » J » Just Because

Just Because

Just-Because

Just Because

 

Well, well, well,

خوب خوب خوب

Just because you think you’re so pretty,

درست به این دلیل که تو فکر میکنی خیلی زیبا هستی

And just because your momma thinks you’re hot,

و درست به این دلیل که مادرت فکر میکند تو خیلی جذابی

Well, just because you think you’ve got something

خوب درست به این دلیل که تو فکر میکنی چیزهایی را بدست آورده ای

That nobody else has got,

که دیگران ندارند

You’ve caused me to spend all my money.

تو وادارم کردی که همه پولهایم را خرج کنم

You laughed and called me old Santa Claus.

تو خندیدی و مرا بابا نوئل نامیدی

Well, I’m telling you,

من به تو می گویم

Baby, I’m through with you.

عزیزم رابطه من و تو به پایان رسیده

Because, well, well, just because.

چون خوب خوب درست به این دلیل

Well, well,

خوب خوب

There’ll come a time when you’ll be lonesome

زمانی خواهد رسید که تو تنها شوی

And there’ll come a time when you’ll be blue.

و زمانی خواهد رسید که تو غمگین شوی

Well, there’ll come a time when old Santa

زمانی خواهد رسید که بابا نوئل پیر

He won’t pay your bills for you.

صورت حسابهای تو را نخواهد پرداخت

You caused me to lose all my women

تو باعث شدی که من از زنم چشم بپوشم

And now, now you say we are through.

و حالا تو میگویی که ما به آخر رسیده ایم

Well, I’m telling you

خوب من به تو می گویم

Baby, I was through with you

که دوستی ما به آخر رسیده بود

A long, long, long time ago.

از زمانهای خیلی دور دور

.

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید

 

 

بشنوید و دانلود کنید  ↓

_________________________________

اطلاعات:

شاعر و آهنگساز:  Bob & Joe Shelton – Sid Robin

تاریخ ضبط: 1954/09

این ترانه در سپتامبر 1954 ضبط شد و در آلبومی به نام Elvis Presley منتشر شده است.

منتشر شده در آلبوم  ↓

elvis-presley

 

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1216
Scroll to top