شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » I » It’s Been so Long Darling

It’s Been so Long Darling

It's-Been-So-Long-Darling

It’s Been so Long Darling

It’s been so long, Darlin’, since I gazed into your eyes,
It’s been so long, Darlin’, but now I realize..
That your love’s off seein’ you,
It hurts me though and through
It’s been so long, Darlin’, but I’m comin’ back to you

It’s been so long, Darlin’, since I gazed into your eyes,
It’s been so long, Darlin’, but now I realize
That your love’s off seeing you,
It hurts me through and through
It’s been so long, Darlin’, but I’m comin’ back to you

 

بشنوید و دانلود کنید  ↓

 

_________________________________

اطلاعات:

شاعر و آهنگساز: Tubb

تاریخ ضبط: 1959/04

این ترانه در آوریل 1954 و به صورت ضبط خانگی است.

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1216
Scroll to top