شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » I » I’m Left, You’re Right, She’s Gone

I’m Left, You’re Right, She’s Gone

I'm-Left,-You're-Right,-She's-Gone

I‘m Left, You’re Right, She’s Gone

 

Well, you’re right, I’m left, she’s gone.

بله حق با توست من تنها مانده ام او رفته

You’re right, and I’m left all alone.

حق با توست و من تنها مانده ام

Well, you tried to tell me so,

تو سعی داشتی اینها را به من بگویی

But how was I to know

اما من در شرایطی بودم کخ نفهمیدم

That she was not the one for me?

که او آنچه که من میخواستم نبود

You told me all along,

تو همه چیز را کاملا به من گفتی

You’re right, our love was so wrong.

حق با توست عشق ما خیلی اشتباه بود

But now I changed my mind,

اما هم اکنون تصمیمم را عوض کرده ام

Because she broke the ties that bind,

زیرا او عهدهایی را که بستیم شکست

And I know that she never cared for me.

و من میدانم که او هرگز به من اهمیت نمیداد

Well, I thought I knew just what she’d do,

فکر میکردم که میدانم او چه میکند

I guess I’m not so smart.

فکر میکنم که خیلی باهوش نیستم

Oh, you tried to tell me along she’d only break my heart.

آه تو سعی کردی که به من بگویی او قلبم را خواهد شکست

I’m left, you’re right, she’s gone.

حق با توست من تنها مانده ام او رفته

You’re right, and I’m left all alone.

حق با توست و من تنها مانده ام

Well, she’s gone I know not where,

او به جایی رفته که من نمیدانم

But now I just don’t care.

اما هم اکنون اهمیتی نمیدهم

For now I’m falling for you.

زیرا هم اکنون عاشق تو هستم

If you’ll forgive me now,

اگر تو هم اکنون مرا ببخشی

I’ll make it up somehow.

من به هر طریقی هست جبران میکنم

So happy we will be,

و ما خیلی شاد خواهیم بود

In a home just for thee,

در خانه ای فقط برای تو

And I’ll soon forget her,

و من بزودی او را فراموش میکنم

.

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید

بشنوید و دانلود کنید  ↓

 

_________________________________

اطلاعات:

شاعر و آهنگساز: S. Kesler – W. Taylor

تاریخ ضبط: 1955/03

این ترانه در مارس 1955 و به صورت تک ترانه ضبط گردید .

منتشر شده در آلبوم  ↓

For-LP-Fans-Only

 

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1216
Scroll to top