شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » I » I Will Be True

I Will Be True

I-Will-Be-True

I Will Be True

I will be true

من وفادار خواهم بود

No matter what they may say

مهم نیست که آنها چه چیز ممکن است بگویند

I will be true

من وفادار خواهم بود

Although you’re far far away

اگر چه تو دور دور هستی

Each night I pray

هر شب دعا میکنم

All day I’ll say silent prayers

تمام روز دعایی خواموش خواهم خواند

That when I open my door

که وقتی در را باز میکنم

I’ll find you there

تو را آنجا بیابم

Somehow I feel

به نوعی حس میکنم

That someday we’ll meet again

که روزی دوباره ما یکدیگر را خواهیم دید

Don’t ask me how

از من مپرس چگونه

It’s something I can’t explain

چیزی است که نمیتوانم توضیح دهم

Until the day

تا آن روز

I give up all hope of you

من همه امید هایی که به تو بستم رها میکنم

Assure yourself this I’ll do

مطمئن باش که قادر به انجام این کار هستم

I will be true

من وفادار خواهم بود

.

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید

 

بشنوید و دانلود کنید  ↓

_________________________________

اطلاعات:

شاعر و آهنگساز:  Ivory Joe Hunter

تاریخ ضبط: 1971/05/19

این ترانه در تاریخ  19 می 1971  ضبط گردید و  در آلبوم (Elvis (Fool منتشر شد.

منتشر شده در آلبوم  ↓

elvis

 

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1214
Scroll to top