شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » I » I Want You, I Need You, I Love You

I Want You, I Need You, I Love You

I-Want-You,-I-Need-You,-I-Love-You

I Want You, I Need You, I Love You

Hold me close, hold me tight

در آغوشم گیر به سختی , در آغوشم گیر به تنگی

Make me thrill with delight

بگذار که از سرخوشی بلرزم

Let me know where I stand from the start

بگذار بدانم که از آغاز کجا بوده ام

I want you, I need you, I love you

من میخواهمت , من به تو نیاز دارم , من دوستت دارم

With all my heart

با تمام قلبم

Ev’rytime that you’re near

هر وقت در کنار منی

All my cares disappear

تمام دلواپسی هایم فراموش میشوند

Darling you’re all that I’m living for

عزیزم تو تمام آن چیزی هستی که بخاطرش زندگی میکنم

I want you, I need you, I love you

من میخواهمت , من به تو نیاز دارم , من دوستت دارم

More and more

بیشتر و بیشتر

* I thought I could live without romance

گمان میکردم که بدون عشق میتوانم زندگی کنم

Until you came to me

تا اینکه تو به دنیای من آمدی

But now I know that I will go on Loving you eternally

اما اکنون میدانم که تاابد دوستت خواهم داشت

Won’t you please be my own?

آیا میتوانم از تو خواهش کنم که از آن من باشی؟

Never leave me alone

و هر گز مرا تنها نگذاری

‘Cause I die ev’ry time we’re apart

چرا که هر وقت از هم دور می شویم گویی میمیرم

I want you, I need you, I love you

من میخواهمت , من به تو نیاز دارم , من دوستت دارم

With all my heart

با تمام قلبم

.

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید

 

بشنوید و دانلود کنید  ↓

 

 

_________________________________

اطلاعات: 

شاعر و آهنگساز: Ira Kosloff – Maurice Mysels

تاریخ ضبط:  1956/04/14

این نرانه در 14 آوریل 1956 و به صورت تک ترانه ضبط شد.

منتشر شده در آلبوم  ↓

Elvis'-Golden-Records

legendary-performer-volume-2

 

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1216
Scroll to top