شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » I » I Want to Be Free

I Want to Be Free

I-Want-to-Be-Free

I Want to Be Free

 

There’s no joy in my heart, only sorrow

هیچ شعفی در قلبم نیست – فقط اندوه

And I’m sad as a man can be

و من تا آن حد غمگینم که یک مرد میتواند باشد

I sit alone in the darkness of my lonely room

من به تنهایی در تاریکی اتاق تنهایم نشسته ام

And this room is a prison to me

و این اتاق برای من یک زندان است

* I look out my window and what do I see

به بیرون پنجره نگاه میکنم و چه میبینم؟

I see a bird way up in a tree

پرنده ای را میبینم که بر درختی در حال اوج گرفتن است

I want to be free (Oh yes) free (Oh yes)

میخواهم آزاد باشم (آه بله) میخواهم آازاد باشم(آه بله)

Free – – ee

آزاااااااد

I want to be free, like a bird in the tree

میخواهم ماننده پرنده روی درخت آزاد باشم

Oh what good are my eyes, they can’t see you

چقدر نیک است که چشمانم نمیتوانند تو رو ببینند

And my arms, they can’t hold you so tight

و بازوانم نمیتوانند تنگ تو رو در بر گیرند

I have two lips that are yearning

من دو لب مشتاق  دارم

But they’re no good to me

اما آنها برای من سودی ندارند

‘Cause I know I can’t kiss you tonight

زیرا میدانم که امشب نمیتوانم تو را ببوسم

 

.

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید

 

بشنوید و دانلود کنید  ↓

 

_________________________________

اطلاعات:

شاعر و آهنگساز:  Jerry Leiber and Mike Stoller

تاریخ ضبط: 1957/05/03

این ترانه نخستین بار در تاریخ 3 می 1957 ضبط گردید و در فیلم الویس پریسلی به نام  Jailhouse Rock  مورد استفاده قرار گرفت.

منتشر شده در آلبومهای ↓

a-date-with-elvis

The-Other-Sides-–-Elvis-Worldwide-Gold-Award-Hits-Vol.-2

 

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1215
Scroll to top