شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » I » I Just Can’t Make It by Myself

I Just Can’t Make It by Myself

I-Just-Can't-Make-It-By-Myself

I Just Can’t Make It by Myself

I need Jesus to guide me every day
As I’m travellin’ along this rough and narrow way
Though afflictions fill my soul
I’m determined to make the goal
I’ve gotta have Jesus ’cause I just can’t make it by myself

Every day I pray – pray – pray – pray –
Pray – pray – pray – pray –
I pray – pray – pray – pray
Pray pray pray
Pray and ask the Lord Jesus
Don’t leave me by myself

Every mornin’ through the years I pray
You know I’ve got to have Jesus
I just can’t it by myself
By myself

 

بشنوید و دانلود کنید  ↓

_________________________________

اطلاعات:

شاعر و آهنگساز: Herbert Brewster

تاریخ ضبط:  1956/12/04

این ترانه در تاریخ 4 دسامبر 1956 ضبط گردیده و بعدها در مجموعه کوارتت چهارمیلیون دلاری منتشر شد.

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1216
Scroll to top