شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » I » I Don’t Want To

I Don’t Want To

I-Don't-Want-To

I Don’t Want To

I don’t want to, I don’t want to
I don’t want to let you know how much I want you
Don’t come near me, I don’t trust you
I don’t trust the way you thrill me when I touch you

I was happy free and easy, I could go around
And do the things that please me
I don’t want to get tied down with a girl like you
I don’t want to … love you, but I do

I was happy free and easy, I could go around
And do the things that please me
I don’t want to get tied down with a girl like you
I don’t want to … love you, but I do
I don’t want to love you, but I do

 

بشنوید و دانلود کنید  ↓

_________________________________

اطلاعات:

شاعر و آهنگساز:  Janice Tarre – Fred Spielman

تاریخ ضبط: 1962/03/26

این ترانه در تاریخ 26 مارس 1962 ضبط گردید و در فیلم الویس به نام  Girls! Girls! Girls  استفاده شد.

و در آلبومی به همین نام منتشر شد.

منتشر شده در آلبوم  ↓

girls-girls-girls

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1216
Scroll to top