شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » H » Home Is Where the Heart Is

Home Is Where the Heart Is

Home-Is-Where-The-Heart-Is

Home Is Where the Heart Is

Home is where the heart is

خانه آنجاست که قلبم آنجاست

And my heart is anywhere you are

و قلبم همانجاست که تو باشی

Anywhere you are is home

هر کجا تو باشی خانه همانجاست

I don’t need a mansion on a hill

مرا به عمارتی بر فراز تپه ای نیاز نیست

That overlooks the sea

که چشم اندازی به دریا داشته باشد

Anywhere you’re with me is home

هر کجا با من باشی خانه همانجاست

* Maybe I’m a rolling stone

شاید همچون سنگ غلتانی باشن

Who won’t amount to much

که توان بالا رفتن نداشته باشم

But everything that I hold dear

ولی هر آنچه دارم ای محبوب من

Is close enough to touch

در حد کفایت در دسترس من است

** For home is where the heart is

چرا که خانه آنجاست که قلبم آنجاست

And my heart is anywhere you are

و قلبم همانجاست که تو باشی

Anywhere you are is home

هر کجا تو باشی خانه همانجاست

Home, home, home, home, home

خانه خانه خانه خانه خانه

.

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید

 

 

بشنوید و دانلود کنید  ↓

_________________________________

اطلاعات:

شاعر و آهنگساز:  Edwards – David

تاریخ ضبط: 1961/10/26

این ترانه در تاریخ 26 اکتبر 1961 ضبط گردید و در فیلم الویس به نام   Kid Galahad از آن استفاده شد.

منتشر شده در آلبوم  ↓

i-got-lucky

 

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1216
Scroll to top