شما اينجا هستيد: Home » گاه شمار » ژوئن » گاه شمار 7 ژوئن در زندگی الویس پریسلی

گاه شمار 7 ژوئن در زندگی الویس پریسلی

گاه شمار 7 ژوئن در زندگی الویس پریسلی:
1956
الویس در سالن شهرداری ، لانگ بیچ، کالیفرنیا برنامه اجرا کرد.
1967
برای شروع اجراهای آن مارگرت در وگاس، الویس گیتاری که با گل درست شده بود را برای او فرستاد، کاری که او تا زمان مرگش برای شروع اجراهای آن مارگارت در لاس وگاس انجام میداد.
1975
الویس در ساعت های 2:30 بعد از ظهر و 8:30 شب در سالن بزرگ هرش ، شریوپورت، لوئیزیانا برنامه اجرا کرد.
1976
الویس در اوایل بعد از ظهر به ممفیس بازگشت و برای چند هفته آینده بیشتر در اتاق خود ماند.

مترجم: علیرضا

 

 عکسهای مربوط به این روز:

الویس در سالن شهرداری ، لانگ بیچ، کالیفرنیا  چنین روزی 7 ژوئن 1956

الویس در سالن شهرداری ، لانگ بیچ، کالیفرنیا چنین روزی 7 ژوئن 1956

 

الویس در سالن شهرداری ، لانگ بیچ، کالیفرنیا  چنین روزی 7 ژوئن 1956

الویس در سالن شهرداری ، لانگ بیچ، کالیفرنیا چنین روزی 7 ژوئن 1956

 

الویس به همراه دوستدارانش در پشت صحنه سالن شهرداری ، لانگ بیچ، کالیفرنیا  چنین روزی 7 ژوئن 1956

الویس به همراه دوستدارانش در پشت صحنه سالن شهرداری ، لانگ بیچ، کالیفرنیا چنین روزی 7 ژوئن 1956

 

الویس در ساعت  2:30 بعد از ظهر  در سالن بزرگ هرش ، شریوپورت، لوئیزیانا چنین روزی 7 ژوئن 1975

الویس در ساعت 2:30 بعد از ظهر در سالن بزرگ هرش ، شریوپورت، لوئیزیانا چنین روزی 7 ژوئن 1975

 

الویس در ساعت  8:30 شب در سالن بزرگ هرش ، شریوپورت، لوئیزیانا چنین روزی 7 ژوئن 1975

الویس در ساعت 8:30 شب در سالن بزرگ هرش ، شریوپورت، لوئیزیانا چنین روزی 7 ژوئن 1975

 

فایل صوتی مربوط به این روز:

فایل صوتی از اجرای زنده ترانه T.R.O.U.B.L.E در سالن بزرگ هرش ، شریوپورت، لوئیزیانا در چنین روزی 7 ژوئن 1975

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1203
Scroll to top