شما اينجا هستيد: Home » گاه شمار » ژانویه » گاه شمار 2 ژانویه در زندگی الویس پریسلی

گاه شمار 2 ژانویه در زندگی الویس پریسلی

گاه شمار 2 ژانویه در زندگی الویس پریسلی:

1956
در چنین روزی در سال 1956 ،الویس و رد به ممفیس بازگشتند تا به همراه جانی کش و سایرین یک تور پنج روزه را آغاز کنند . الویس در دبیرستان چارلستون ،می سی سی پی برنامه داشت ،جایی که او را به عنوان “سلطان موسیقی پاپ غربی ” می شناختند.
*Red West دوست و بادی گارد الویس

1958
الویس نامه ای از کلنل دریافت کرد . او در این نامه به الویس توصیه کرده بود به مسئولیتهایش به عنوان یک ستاره پای بند باشد ، قبلا الویس در مورد در خواستهایی که از او برای شرکت در برنامه های محلی می شد ،گله منده شده و از کلنل خواسته بود به آنها رسیدگی کند.

1959
الویس با جورج کلاین در ممفیس تماس گرفت . او مرتبا با دوستانش در وطن در تماس بود ،به ویژه با آنیتا وود.
*یادآوری :الویس در آن زمان مشغول گذراندن خدمت سربازی در آلمان بود.

1961
الویس به همراه سونی ،چارلی ،آلن و جن اسمیت با هواپیما به لوس آنجلس بازگشت.

1967
در این تاریخ الویس با کلنل قرارداد جدیدی منعقد کرد،در این قرار داد برای اولین بار صربحا میزان و نحوه اشتراک آنها در قرار دادها مشخص شد.

مترجم:فیروزه

 

 

About The Author

Number of Entries : 333
Scroll to top