شما اينجا هستيد: Home » گاه شمار » دسامبر » گاه شمار28 دسامبر در زندگی الویس پریسلی

گاه شمار28 دسامبر در زندگی الویس پریسلی

گاه شمار28 دسامبر در زندگی الویس پریسلی:

1954
در چنین روزی در سال 1954، الویس در کلوپ Cook’s Hoedown واقع در هوستون برنامه اجرا کرد . به احتمال قوی وی طی 3 روز پس از این تاریخ در قرارهای دیگر کاری که در تگزاس و آرکانزاس داشت نیز حضور بهم رساند . مثل حضورش در Red River Arsenal در نزدیکی تکسارکانا .

1957
در چنین روزی در سال 1957 ، الویس سالن اسکیت Rainbow Rollerdrome را برای غروب اجاره نمود .

1966
در چنین روزی در سال 1966 ، الویس یکی از اسبهایی را که قبلا در طی همین ماه خریداری کرده بود باز پس فرستاده و بجایش دو اسب دیگر خرید .

1970
در چنین روزی در سال 1970 ، الویس در عروسی سونی وست ساقدوش داماد بود .وی در حالی در مهمانی حضور یافت که تعداد زیادی اسلحه و مدالهای مختلف به خود آویخته بود . قرار بود پس از برگزاری مراسم در کلیسا ، مهمانان در گریسلند پذیرایی شوند . در همین مهمانی بود که تمامی اعضای مافیای ممفیس با الویس عکس دسته جمعی گرفته و در آن عکس مدالهایی را که همگی از کلانتر نیکسون دریافت کرده بودند به نمایش گذاشتند.

1971
در چنین روزی در سال 1971، الویس مثل همیشه به تماشای فیلم در سالن Memphian و Crosstown رفت .

1976
در چنین روزی در سال 1976 الویس در سالن گردهمایی یادمان واقع در دالاس تگزاس برنامه اجرا کرد .

مترجم:فیروره

 

عکسهای مربوط به این روز:

الویس در کلوپ Cook's Hoedown واقع در هوستون چنین روزی 28 دسامبر 1954

الویس در کلوپ Cook’s Hoedown واقع در هوستون چنین روزی 28 دسامبر 1954

 

الویس در عروسی سونی وست چنین روزی 28 دسامبر 1970

الویس در عروسی سونی وست چنین روزی 28 دسامبر 1970

 

عکس دسته جمعی اعضای مافیای ممفیس با الویس چنین روزی 28 دسامبر 1970

عکس دسته جمعی اعضای مافیای ممفیس با الویس چنین روزی 28 دسامبر 1970

 

الویس در سالن گردهمایی یادمان واقع در دالاس تگزاس چنین روزی 28 دسامبر 1976

الویس در سالن گردهمایی یادمان واقع در دالاس تگزاس چنین روزی 28 دسامبر 1976

About The Author

Number of Entries : 333
Scroll to top