شما اينجا هستيد: Home » گاه شمار » نوامبر » گاه شمار 22 نوامبر در زندگی الویس پریسلی

گاه شمار 22 نوامبر در زندگی الویس پریسلی

گاه شمار 22 نوامبر در زندگی الویس پریسلی:

1955
در چنین روزی در سال 1955، پس از تعویض قرارداد از کمپانی Sun به کمپانی RCA ، الویس تلگرامی با این مضمون برای کلنل پارکر فرستاد:
کلنل عزیز، کلمات از بیان تشکر من و گروهم نسبت به آنچه برای ما انجام دادید قاصرند. من همواره میدانستم و اکنون گروه من نیز به تحقیق دانستند که شما بهترین هستید ، شگفت انگیز ترین شخصی که همیشه امید داشتم بتوانم باوی فعالیت کنم . وقتیکه میگویم من در همه حال ، چه در سختی و چه در آسانی دنباله روی شما هستم مرا باور کنید چراکه من هرچه بتوانم تلاش میکنم که اطمینان شما را نسبت به خود حفظ کنم. مجددا از شما سپاسگذارم و مثل پدر دوستتان دارم . الویس پریسلی
1956
در چنین روزی در سال 1956 ، الویس در سالن ورزشگاه ‘آرنا’ در شهر تولدوی ایالت اوهایو در دوسانس 2:30 بعداز ظهر و ساعت 8 شب اجرا داشت . پس از اجرا مرد حسد ورزی که در بساط همسرش عکسی از الویس دیده بود ، برایش ایجاد مزاحمت کرد .طبق اظهارات پلیس ، الویس خود را از هر گونه درگیری بر حذر داشته و آن مرد کینه جو توسط پلیس دستگیر شده بود .
1961
در چنین روزی در سال 1961، الویس به منزل استیجاری جدیدش در شماره 10538 ، جاده بلاجیو ، نقلدمکان کرد . این خانه درست در جایی در نبش Perugia Way House قرار داشت . حالا دیگر همراهان همیشگی الویس متشکل بودند از جو اسپوزیتو ، جین اسمیت ، لامار فایک ، ری سیتون ، مارتی لکر ،و سانی وست .
در این چشم انداز هنوز هم چهره چارلی هادج و رد وست بچشم میخورد اما آنها در خارج از گروه نیز فعالیت میکردند.
1963
در چنین روزی در سال 1963 ، الویس به همراه ‘آن مارگرت’ اخبار ترور رییس جمهور کندی را مشاهده کردند .
1966
در چنین روزی در سال 1966 ، علی رغم این حقیقت که فیلمبرداری فیلم Easy Come, Easy Go دوهفته پیش از این تاریخ به پایان رسیده بود ، اما ‘هال والیس’الویس را تا این روز مرخص نکرده بود . بهمین جهت الویس تا این تاریخ بیشتر از دوهفته را در منزل جدیدش در پالم اسپرینگز سپری کرده بود .
1967
در چنین روزی در سال 1967 ، الویس فیلمبرداری بر سر لوکیشن Stay Away Joe را به پایان برد .
1971
از چنین روزی در سال 1971 الویس مدت یک هفته را در شهر لوس آنجلس گذراند .

مترجم: فیروزه

عکسهای مربوط به این روز:

الویس در سالن ورزشگاه 'آرنا' در شهر تولدوی ایالت اوهایو چنین روزی 22 نوامبر 1956

الویس در سالن ورزشگاه ‘آرنا’ در شهر تولدوی ایالت اوهایو چنین روزی 22 نوامبر 1956

 

الویس در سالن ورزشگاه 'آرنا' در شهر تولدوی ایالت اوهایو چنین روزی 22 نوامبر 1956

الویس در سالن ورزشگاه ‘آرنا’ در شهر تولدوی ایالت اوهایو چنین روزی 22 نوامبر 1956

About The Author

Number of Entries : 333
Scroll to top