شما اينجا هستيد: Home » گاه شمار » ژوئیه » گاه شمار 20 ژوئیه در زندگی الویس پریسلی

گاه شمار 20 ژوئیه در زندگی الویس پریسلی

گاه شمار 20 ژوئیه در زندگی الویس پریسلی:

1955
الویس در ساختمان کیپ آرنا شهر کیپ ژراردو، میسوری برنامه اجرا کرد.
1956
الویس در راه بازگشت از بیلوکسی به ممفیس در یک ایستگاه در هتیزبرگ می سی سی پی مورد ازدحام طرفدارانش قرار گرفت.
1970
الویس برای تولد کلنل در ماه گذشته، مبلمان پاسیو را در پالم اسپرینگز به عنوان هدیه خریداری کرد.
1971
الویس در های سیرا روم، صحرا تاهو، استیت لاین نوادا برنامه اجرا کرد.
1975
الویس در ساعتهای 2:30 بعد از ظهر و 8:30 شب در اسکوپ، نورفولک، ویرجینیا برنامه اجرا کرد.

 

عکسهای مربوط به این روز:

الویس در اجرای ساعت 2:30 بعد از ظهر در اسکوپ، نورفولک، ویرجینیا چنین روزی 20 ژوئیه 1975

الویس در اجرای ساعت 2:30 بعد از ظهر در اسکوپ، نورفولک، ویرجینیا چنین روزی 20 ژوئیه 1975

 

الویس در اجرای ساعت 8:30 شب در اسکوپ، نورفولک، ویرجینیا چنین روزی 20 ژوئیه 1975

الویس در اجرای ساعت 8:30 شب در اسکوپ، نورفولک، ویرجینیا چنین روزی 20 ژوئیه 1975

 

الویس در اجرای ساعت 8:30 شب در اسکوپ، نورفولک، ویرجینیا چنین روزی 20 ژوئیه 1975

الویس در اجرای ساعت 8:30 شب در اسکوپ، نورفولک، ویرجینیا چنین روزی 20 ژوئیه 1975

 

متن اصلی:

July 20, 1955
Elvis performed at the Cape Arena Building, Cape Girardeau, Missouri.
July 20, 1956
On his way back to Memphis from Biloxi Elvis was mobbed by fans at a stop in Hattiesburg, Mississippi.
July 20, 1970
Elvis bought patio furniture in Palm Springs as a gift to the Colonel for his birthday the previous month.
July 20, 1971
Elvis performed at the High Sierra Room, Sahara Tahoe, Stateline, Nevada.
July 20, 1975
Elvis performed at the Scope, Norfolk, Virginia at 2.30 and 8.30 p.m.

About The Author

Number of Entries : 333
Scroll to top