شما اينجا هستيد: Home » گاه شمار » آگوست » گاه شمار 20 آگوست در زندگی الویس پریسلی

گاه شمار 20 آگوست در زندگی الویس پریسلی

گاه شمار 20 آگوست در زندگی الویس پریسلی:
1955
الویس در برنامه Louisiana Hayride در سالن شهرداری شهر شریوپورت اجرا داشت.
1956
الویس برای پیش تولید فیلم به کمپانی فاکس فراخوانده شد.
1974
با وجود ابراز احساسات در شب افتتاحیه ، با وجود نقد و بررسی، تمام آهنگهای جدید محو شدند و شو دوباره به روند معمول قبل بازگشت.
1975
الویس در آخرین لحظه می خواست دو اجرای شب را لغو کند ، چرا که حالش خوب نبود، اما با این همه کلنل اصرار داشت که الویس باید به روی صحنه برود.

 

عکسهای مربوط به این روز:

الویس در لاس وگاس چنین روزی 20 آگوست 1975

الویس در لاس وگاس چنین روزی 20 آگوست 1975

About The Author

Number of Entries : 333
Scroll to top