شما اينجا هستيد: Home » گاه شمار » آگوست » گاه شمار 1 آگوست در زندگی الویس پریسلی

گاه شمار 1 آگوست در زندگی الویس پریسلی

گاه شمار اول آگوست در زندگی الویس پریسلی:

1954
الویس با اسکاتی و بیل در شب در ایستگاه رادیویی KWEM در وست ممفیس، آرکانزاس حضور رادیویی کوتاهی داشتند ، در حالیکه دیکسی و بابی همسر اسکاتی آنها را همراهی میکردند.
1955
الویس در شهربازی توپولو، می سی سی پی برنامه اجرا کرد.
1956
الویس یک حضور تبلیغاتی برای ادی بلمند در فروشگاه لباس در مرکز شهر داشت.
1960
الویس در ساعت 9 برای پیش تولید فیلم Flaming Star به کمپانی 20th Century Fox فراخوانده شد.
1969
الویس یک کنفرانس مطبوعاتی در ساعت 12:30 بامداد برگزار کرد. او اعتراف کرد که در طوا اجرا ” برای سه آهنگ اول کمی عصبی بودم ، اما بعد فکر کردم، چه خبره ، باهاش کنار بیا مرد، و یا فوقش دیگه فردا از کار راحتی.”
اجراهای شب در روال عادی از دو شوی قرار گرفت یکی در شب، در 20:15 و دیگری در نیمه شب.
1976
الویس در ساعت 2:30 بعد از ظهر در سالن بزرگ همپتون ، همپتون، ویرجینیا برنامه اجرا کرد.

 

عکسهای مربوط به این روز:

الویس در کنفرانس مطبوعاتی در لاس وگاس چنین روزی اول آگوست 1969

الویس در کنفرانس مطبوعاتی در لاس وگاس چنین روزی اول آگوست 1969

 

الویس در کنفرانس مطبوعاتی در لاس وگاس چنین روزی اول آگوست 1969

الویس در کنفرانس مطبوعاتی در لاس وگاس چنین روزی اول آگوست 1969

 

الویس در کنفرانس مطبوعاتی در لاس وگاس چنین روزی اول آگوست 1969

الویس در کنفرانس مطبوعاتی در لاس وگاس چنین روزی اول آگوست 1969

 

الویس در هتل بین المللی، لاس وگاس چنین روزی اول آگوست 1969

الویس در هتل بین المللی، لاس وگاس چنین روزی اول آگوست 1969

 

الویس در سالن بزرگ همپتون ، همپتون، ویرجینیا چنین روزی اول آگوست 1976

الویس در سالن بزرگ همپتون ، همپتون، ویرجینیا چنین روزی اول آگوست 1976

 

 

About The Author

Number of Entries : 333
Scroll to top