شما اينجا هستيد: Home » گاه شمار » آوریل » گاه شمار 1 آوریل در زندگی الویس پریسلی

گاه شمار 1 آوریل در زندگی الویس پریسلی

گاه شمار 1 آوریل در زندگی الویس پریسلی:
1955
الویس در سالن شهر اکتور اودسا، تگزاس برنامه اجرا کرد.
1956
الویس، جن اسمیت و گروه از شریوپورت به سن دیگو پرواز کردند، جایی که قرار بود الویس در شوی تلویزیونی میلتون برل حضور یابد.
1957
الویس در Memorial Auditorium، شهر بوفالو نیویورک برنامه اجرا کرد. او با ژاکت طلایی خود و شلوار سیاه و کفش طلایی همراه با منگوله جواهر دار ظاهر شد.
1959
الویس یک پیانو اجاره کرده بود و زیادی زمان را صرف آوازخواندن و نواختن پیانو کرد.
1963
الویس به ممفیس بازگشت و یک شورلت کوور قرمز برای پریسیلا خریداری کرد به طوری که او می توانست هر روز خودش تا مدرسه رانندگی کند.
1975
این آخرین شب الویس در لاس وگاس بود که به شوی شامگاهی تنها برای مدعوین موکول شد. شوی نیمه شب نیز تبدیل به صحنه نبرد آبی بین خوانندگان و نوازندگان شده بود. نقطه اوج این شو نیز حضور کلنل و لامار با لباس بابا نوئل بود که وارد صحنه شدند.
1977
الویس در ساعات اولیه صبح به ممفیس بازگشت. او در ساعت 6:45 صبح در بیمارستان باپتیست ممفیس بستری شد.

مترجم: علیرضا

عکسهای مربوط به این روز:

الویس در پشت صحنه Memorial Auditorium، شهر بوفالو نیویورک چنین روزی اول آوریا 1957

الویس در پشت صحنه Memorial Auditorium، شهر بوفالو نیویورک چنین روزی اول آوریا 1957

 

الویس در Memorial Auditorium، شهر بوفالو نیویورک چنین روزی 1 آوریل 1957

الویس در Memorial Auditorium، شهر بوفالو نیویورک چنین روزی 1 آوریل 1957

 

الویس در Memorial Auditorium، شهر بوفالو نیویورک چنین روزی 1 آوریل 1957

الویس در Memorial Auditorium، شهر بوفالو نیویورک چنین روزی 1 آوریل 1957

 

الویس در لاس وگاس چنین روزی اول مارس 1975

الویس در لاس وگاس چنین روزی اول مارس 1975

 

الویس در لاس وگاس چنین روزی اول مارس 1975

الویس در لاس وگاس چنین روزی اول مارس 1975

About The Author

Number of Entries : 333
Scroll to top