شما اينجا هستيد: Home » گاه شمار » ژوئن » گاه شمار 18 ژوئن در زندگی الویس پریسلی

گاه شمار 18 ژوئن در زندگی الویس پریسلی

گاه شمار 18 ژوئن در زندگی الویس پریسلی:
1955
الویس تالار ورزشی Big D Jamboree ، دالاس، تگزاس برنامه اجرا کرد.
1972
الویس در مرکز کنوانسیون شهرستان تارانت ، فورت ورث، تگزاس برنامه اجرا کرد.
1974
الویس در مرکز مجمع دانشگاه ایالت لوئیزیانا، شهر راتون روژ، لوئیزیانا برنامه اجرا کرد.
1977
الویس در کمپر آرنا، کانزاس سیتی، میسوری برنامه اجرا کرد. او خسته به نظر می رسید اما به جمعیت اعلام کرد: “به رغم اینکه آنچه شما ممکن است شنیده و یا خوانده باشید، ما اینجا هستیم، و ما سالم هستیم و ما در حال انجام آن چیزی هستیم که از انجام دادنش لذت میبریم “

مترجم: علیرضا

 

 عکسهای مربوط به این روز:

الویس تالار ورزشی Big D Jamboree ، دالاس، تگزاس چنین روزی 18 ژوئن 1955

الویس تالار ورزشی Big D Jamboree ، دالاس، تگزاس چنین روزی 18 ژوئن 1955

 

الویس تالار ورزشی Big D Jamboree ، دالاس، تگزاس چنین روزی 18 ژوئن 1955

الویس تالار ورزشی Big D Jamboree ، دالاس، تگزاس چنین روزی 18 ژوئن 1955

 

18junne

الویس تالار ورزشی Big D Jamboree ، دالاس، تگزاس چنین روزی 18 ژوئن 1955

 

الویس در مرکز کنوانسیون شهرستان تارانت ، فورت ورث، تگزاس چنین روزی 18 ژوئن 1972

الویس در مرکز کنوانسیون شهرستان تارانت ، فورت ورث، تگزاس چنین روزی 18 ژوئن 1972

 

الویس در مرکز کنوانسیون شهرستان تارانت ، فورت ورث، تگزاس چنین روزی 18 ژوئن 1972

الویس در مرکز کنوانسیون شهرستان تارانت ، فورت ورث، تگزاس چنین روزی 18 ژوئن 1972

 

الویس در مرکز مجمع دانشگاه ایالت لوئیزیانا، شهر راتون روژ، لوئیزیانا چنین روزی 18 ژوئن 1974

الویس در مرکز مجمع دانشگاه ایالت لوئیزیانا، شهر راتون روژ، لوئیزیانا چنین روزی 18 ژوئن 1974

 

الویس در کمپر آرنا، کانزاس سیتی، میسوری چنین روزی 18 ژوئن 1977

الویس در کمپر آرنا، کانزاس سیتی، میسوری چنین روزی 18 ژوئن 1977

 

الویس در کمپر آرنا، کانزاس سیتی، میسوری چنین روزی 18 ژوئن 1977

الویس در کمپر آرنا، کانزاس سیتی، میسوری چنین روزی 18 ژوئن 1977

 

 

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1204
Scroll to top