شما اينجا هستيد: Home » گاه شمار » آوریل » گاه شمار 16 آوریل در زندگی الویس پریسلی

گاه شمار 16 آوریل در زندگی الویس پریسلی

گاه شمار 16 آوریل در زندگی الویس پریسلی:
1955
الویس در Big “D” Jamboree, Sportatorium شهر دالاس تگزاس برنامه اجرا کرد.
1956
الویس در سالن بزرگ بنای یادبود شهر کورپس کریستی تگزاس برنامه اجرا کرد.
1958
الویس با کلنل تلفنی صحبت کرد.
1966
الویس و گروهش لس آنجلس را ترک کردند. الویس در اکثر اوقات خود اتوبوس گری هاند را رانندگی کرد، همانطور که به نواری که شامل آهنگهای بالقوه برای جلسه ضبط آتی خود بود، گوش میداد.
1972
الویس در ساعت های 2:30 بعد از ظهر و 8:30 شب در سالن بزرگ یادبود سربازان کهنه کار در جکسون ویل، فلوریدا برنامه اجرا کرد.

مترجم: علیرضا

 عکسهای مربوط به این روز:

الویس در Big "D" Jamboree, Sportatorium شهر دالاس تگزاس چنین روزی 16 آوریل 1955

الویس در Big “D” Jamboree, Sportatorium شهر دالاس تگزاس چنین روزی 16 آوریل 1955

 

الویس در Big "D" Jamboree, Sportatorium شهر دالاس تگزاس چنین روزی 16 آوریل 1955

الویس در Big “D” Jamboree, Sportatorium شهر دالاس تگزاس چنین روزی 16 آوریل 1955

 

الویس در سالن بزرگ بنای یادبود شهر کورپس کریستی تگزاس چنین روزی 16 آوریل 1956

الویس در سالن بزرگ بنای یادبود شهر کورپس کریستی تگزاس چنین روزی 16 آوریل 1956

 

الویس در سالن بزرگ بنای یادبود شهر کورپس کریستی تگزاس چنین روزی 16 آوریل 1956

الویس در سالن بزرگ بنای یادبود شهر کورپس کریستی تگزاس چنین روزی 16 آوریل 1956

 

الویس در ساعت 2:30 بعد از ظهر در سالن بزرگ یادبود سربازان کهنه کار در جکسون ویل، فلوریدا در چنین روزی 16 آوریل 1972

الویس در ساعت 2:30 بعد از ظهر در سالن بزرگ یادبود سربازان کهنه کار در جکسون ویل، فلوریدا در چنین روزی 16 آوریل 1972

 

الویس در ساعت 8:30 شب در سالن بزرگ یادبود سربازان کهنه کار در جکسون ویل، فلوریدا در چنین روزی 16 آوریل 1972

الویس در ساعت 8:30 شب در سالن بزرگ یادبود سربازان کهنه کار در جکسون ویل، فلوریدا در چنین روزی 16 آوریل 1972

 

فایل تصویری مربوط به این روز:

ویدیو کلیپی از الویس در درون ماشین و بعد در پشت صحنه در حال شوخی با دوستان در جکسون ویل، فلوریدا در چنین روزی 16 آوریل 1972

About The Author

Number of Entries : 333
Scroll to top