شما اينجا هستيد: Home » گاه شمار » نوامبر » گاه شمار 15 نوامبر در زندگی الویس پریسلی

گاه شمار 15 نوامبر در زندگی الویس پریسلی

گاه شمار 15 نوامبر در زندگی الویس پریسلی:

1955
در چنین روزی در سال 1955 ، الویس در مرکز جامع Community Centerواقع در شهر شفلیلد در ایالت آلاباما اجرا داشت
1956
در چنین روزی در سال 1956 ، الویس برای دیدن شوی دیر هنگام Liberace در محل Clover Room هتل ریویرا ، در آنجا حضور یافت . پس از اجرا ،’ لیبریس ‘ را در پشت صحنه دیدار کرد و حتی چند عکاس برای گرفتن عکس باعث اتلاف وقتش شدند .
1970
در چنین روزی در سال 1970، الویس در ورزشگاه بین المللی آرنا واقع در سن دیگوی ایالت کالیفرنیا اجرا داشت .
1971
در چنین روزی در سال 1971، الویس در تالار همایشهای شهرداری واقع در شهر کانزاس ایالت میسوری اجرا داشت .
1972
در چنین روزی در سال 1972 الویس در آرنا لانگ بیچ کالیفرنیا اجرا داشت.
1973
در چنین روزی در سال 1973 ، الویس با هواپیما به لس آنجلس بازگشت تا چندروزی را در آنجا اقامت نماید .

مترجم: فیروزه

 

عکسهای مربوط به این روز:

الویس و لیبریس دز هتل ریویرا لاس و گاس چنین روزی 15 نوامبر 1956

الویس و لیبریس دز هتل ریویرا لاس و گاس چنین روزی 15 نوامبر 1956

 

الویس در ورزشگاه بین المللی آرنا واقع در سن دیگوی ایالت کالیفرنیا چنین روزی 15 نوامبر 1970

الویس در ورزشگاه بین المللی آرنا واقع در سن دیگوی ایالت کالیفرنیا چنین روزی 15 نوامبر 1970

 

الویس در تالار همایشهای شهرداری واقع در شهر کانزاس ایالت میسوری چنین روزی 15 نوامبر 1971

الویس در تالار همایشهای شهرداری واقع در شهر کانزاس ایالت میسوری چنین روزی 15 نوامبر 1971

 

الویس در آرنا لانگ بیچ کالیفرنیا چنین روزی 15 نوامبر 1972

الویس در آرنا لانگ بیچ کالیفرنیا چنین روزی 15 نوامبر 1972

About The Author

Number of Entries : 333
Scroll to top