شما اينجا هستيد: Home » گاه شمار » ژوئیه » گاه شمار 14 ژوئیه در زندگی الویس پریسلی

گاه شمار 14 ژوئیه در زندگی الویس پریسلی

گاه شمار 14 ژوئیه در زندگی الویس پریسلی:

1963
بازیگران و خدمه فیلم Viva Las Vegas به لاس وگاس سفر کردند که در آنجا آنها در هتل صحرا ماندند.
1969
الویس در طی این مدت تقریبا با هر نوازنده ای که میشناخت درباره همراهی او در لاس وگاس صحبت کرد.
1970
تمرینات برای شوی آتی در لاس وگاس در استودیو MGM در کالور سیتی برگزار شد و برای استفاده در فیلم مستندی که عنوانش That’s The Way It Is بود، فیلم برداری شد.
1971
الویس در تاهو در حال آماده سازی برای آغاز اجراهایش بود.
1975
الویس در مرکز اجتماعات، اسپرینگفیلد، ماساچوست برنامه اجرا کرد، که در آنجا الویس گیتار خود را به سوی جمعیت انداخت.
1976
الویس همراه با لیندا به لاس وگاس پرواز کرد ، جایی که او یک بار دیگر خود را تحت درمان دکتر غانم قرار داد.

 

عکسهای مربوط به این روز:

الویس در حال تمرین در استودیو MGM در کالور سیتی جهت فیلم مستند That's The Way It Is چنین روزی 14 ژوئیه 1970

الویس در حال تمرین در استودیو MGM در کالور سیتی جهت فیلم مستند That’s The Way It Is چنین روزی 14 ژوئیه 1970

 

الویس در مرکز اجتماعات، اسپرینگفیلد، ماساچوست چنین روزی 14 ژوئیه 1975

الویس در مرکز اجتماعات، اسپرینگفیلد، ماساچوست چنین روزی 14 ژوئیه 1975

 

متن اصلی :

July 14, 1963

The film’s cast and crew of Viva Las Vegas traveled to Las Vegas where they stayed at the Sahara Hotel.

July 14, 1969

During this period Elvis spoke with almost every musician he knew about accompanying him to Las Vegas.

July 14, 1970

Rehearsals for the upcoming show in Las Vegas were held at MGM’s studio in Culver City and were filmed for use in the documentary that could be titled That’s The Way It Is.

July 14, 1971

Elvis was in Tahoe in preparation for the opening.

July 14, 1975

Elvis performed at the Civic Center, Springfield, Massachusetts, where Elvis threw his guitar into the crowd.

July 14, 1976

Elvis flew on to Las Vegas with Linda, where he once again put himself under Dr. Ghanem’s care.

About The Author

Number of Entries : 333
Scroll to top