شما اينجا هستيد: Home » گاه شمار » ژوئیه » گاه شمار 12 ژوئیه در زندگی الویس پریسلی

گاه شمار 12 ژوئیه در زندگی الویس پریسلی

گاه شمار 12 ژوئیه در زندگی الویس پریسلی:

1954
الویس و اسکاتی توافق کردند که اسکاتی بعنوان مدیر الویس و نماینده رزرو کردن و تمام درآمدها خواهد بود که به سه قسمت تقسیم می شود: 50 درصد به الویس، 25 درصد به هر کدام اسکاتی و بیل. این سند توسط الویس و پدر و مادرش به امضا رسید.
1956
الویس و June همراه با عمه جنی و مادر June برای ماهیگیری در اعماق دریا رفتند.
1962
الویس با قرار دادن گریس لند به عنوان وثیقه مبلغ 134 هزار دلار به منظور خرید زمین قرض گرفت.
1967
اما در سر صحنه فیلم جاده Speedway الویس اعلام کرد که پریسیلا باردار است و به خبرنگاران گفت: “این بزرگترین چیزی است که تا کنون برای من اتفاق افتاده است”
1972
الویس به لس آنجلس بازگشت که او در آنجا تا 20 ژوئیه ماند.
1975
الویس در ساعت های 2:30 بعد از ظهر و 8:30 شب در مرکز اجتماعات، چارلستون برنامه اجرا کرد.

 

عکسهای مربوط به این روز:

الویس در چنین روزی 12 ژوئیه 1956

الویس در چنین روزی 12 ژوئیه 1956

 

الویس در اجرای ساعت 2:30 در مرکز اجتماعات، چارلستون چنین روزی 12 ژوئیه 1975

الویس در اجرای ساعت 2:30 در مرکز اجتماعات، چارلستون چنین روزی 12 ژوئیه 1975

 

الویس در اجرای ساعت 8:30 شب در مرکز اجتماعات، چارلستون چنین روزی 12 ژوئیه 1975

الویس در اجرای ساعت 8:30 شب در مرکز اجتماعات، چارلستون چنین روزی 12 ژوئیه 1975

 

الویس در اجرای ساعت 8:30 شب در مرکز اجتماعات، چارلستون چنین روزی 12 ژوئیه 1975

الویس در اجرای ساعت 8:30 شب در مرکز اجتماعات، چارلستون چنین روزی 12 ژوئیه 1975

 

فایل تصویری مربوط به این روز:

ویدیو کلیپی از اجرای الویس در مرکز اجتماعات، چارلستون چنین روزی 12 ژوئیه 1975

توجه : این کلیپ توسط دوربین یکی از فن ها بصورت آماتوری فیلمبرداری شده است .

دانلود

متن اصلی:

July 12, 1954
Elvis and Scotty agreed that Scotty would be Elvis’ manager and booking agent and all earnings would be split up in three: 50 percent to Elvis, 25 percent each to Scotty and Bill. The document was signed by Elvis and his parents.
July 12, 1956
Elvis and June went for some deep-sea fishing on the Aunt Jennie with June’s mother.
July 12, 1962
Elvis borrowed $134,000, using Graceland as collateral in order to purchase land.
July 12, 1967
Back on the movie set of Speedway Elvis announced that Priscilla was pregnant and told reporters: “This is the greatest thing that has ever happened to me.”
July 12, 1972
Elvis was back in Los Angeles where he remained until the 20th.
July 12, 1975
Elvis performed at the Civic Center, Charleston, at 2.30 and 8.30 p.m.

 

About The Author

Number of Entries : 333
Scroll to top