شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » H » Hawaiian Wedding Song

Hawaiian Wedding Song

Hawaiian-Wedding-Song

Hawaiian Wedding Song

This is the moment I’ve waited for

این لحظه ایست که در انتظارش بودم

I can hear my heart singing

میتوانم نغمه قلبم را بشنوم

Soon bells will be ringing

بزودی زنگها به صدا در می آیند

This is the momentOf sweet aloha

اکنون لحظه خوش آمد گویی عشقی شیرین است

I will love you longer than forever

من تو را بیشتر از همیشه دوست خواهم داشت

Promise me that you will leave me never

به من قول بده که هرگز ترکم نخواهی کرد

Here and now dear

اینجا و اکنون عزیزم

All my love I vow dear

تمام عشق من من عهد میبندم عزیزم

Promise me that you will leave me never

به من قول بده که هرگز ترکم نخواهی کرد

I will love you longer than forever

من تو را بیشتر از همیشه دوست خواهم داشت

Now that we are one

اکنون که ما یکی شده ایم

Clouds won’t hide the sun

ابرها قادر نخواهند بود که روی خورشید را بپوشانند

Blue skies of Hawaii smile on this our wedding day

آسمان آبی هاوایی به این روز ازدواج ما لبخند می زند

I do

Love you

من دوستت دارم
With all my heart

با تمام قلبم

 

.

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید

بشنوید و دانلود کنید  ↓

_________________________________

اطلاعات:

شاعر و آهنگساز:  King – Hoffman – Manning

تاریخ ضبط: 1961/03/22

این ترانه در تاریخ 22 مارس 1961 ضبط گردید و در فیلم الویس به نام Blue Hawaii   استفاده شد.

و در آلبومی به همین نام منتشر شد.

منتشر شده در آلبوم  ↓

blue-hawaii

 

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1216
Scroll to top