شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » H » Hard Headed Woman

Hard Headed Woman

Hard-Headed-Woman

Hard Headed Woman

Well a hard headed woman, a soft hearted man

یه زن کله شق و یه مردرقیق القلب

Been the cause of trouble ever since the world began

از بدو خلقت باعث بدبختی بشر بودن

Oh yeah, ever since the world began

آره از وقتی که دنیا شروع شد

Uh-huh-huh A hard headed woman been a thorn in the side of man, uh huh

یه زن کله شق خاری توی پهلوی مرد بوده

Now Adam told to Eve

آدم به حوا گفت:

Listen here to me

به حرفم گوش کن

Don’t you let me catch you messin’ round that apple tree

نذار دوروبر اون درخت سیب غافلگیرت کنم

Oh yeah, ever since the world began

آره از وقتی که دنیا شروع شد

Uh-huh-huh A hard headed woman been a thorn in the side of man

یه زن کله شق خاری توی پهلوی مرد بوده

Oh yeah, ever since the world began

آره از وقتی که دنیا شروع شد

Uh-huh-huh A hard headed woman been a thorn in the side of man

یه زن کله شق خاری توی پهلوی مرد بوده

Now Samson told Delilah loud and clear

سامسون با صدای بلند و واضح به دلیله گفت:

Keep your cotton pickin’ fingers out my curly hair

انگشتهایی که باهاشون پنبه میچینی به موهای مجعد من نزن!

Oh yeah, ever since the world began

آره از وقتی که دنیا شروع شد

Uh-huh-huh A hard headed woman been a thorn in the side of man

یه زن کله شق خاری توی پهلوی مرد بوده

I heard about a king who was doin’ swell

شنیدم پادشاهی بود که خیلی موفق بود

‘Till he started playin’ with that evil Jezebel

تا اینکه سروکارش با اون *جزبل شرور افتاد

Oh yeah, ever since the world began

آره از وقتی که دنیا شروع شد

A hard headed woman been a thorn in the side of man Uh-huh-huh

یه زن کله شق خاری توی پهلوی مرد بوده

I got a woman, a head like a rock

با زنی آشنا شدم که مثل یه صخره کله شق بود

‘If she ever went away I’d cry around the clock

وقتی ازم دور میشد دوروبر ساعت پرسه می زدم و گریه می کردم

Oh yeah, ever since the world began

آره از وقتی که دنیا شروع شد

Uh-huh-huh A hard headed woman been a thorn in the side of man

یه زن کله شق خاری توی پهلوی مرد بوده

Uh-huh-huh A hard headed woman been a thorn in the side of man Uh-huh-huh

یه زن کله شق خاری توی پهلوی مرد بوده

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید

 

بشنوید و دانلود کنید  ↓

 

_________________________________

اطلاعات:

شاعر و آهنگساز: Claude Demetruis

تاریخ ضبط: 1958/01/15

این ترانه نخستین بار در تاریخ 15 ژانویه 1958 ضبط گردید و در فیلم الویس پریسلی به نام  King Creole  مورد استفاده قرار گرفت.

و در آلبومی به همین نام منتشر شد.

منتشر شده در آلبوم  ↓

king-creole

 

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1216
Scroll to top