شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » H » Harbor Lights

Harbor Lights

Harbor-Lights

Harbor Lights

I saw the harbor lights

من روشنایی های لنگرگاه را دیدم

They only told me we were parting

آنها تنها به من گفتند که ما در حال جدا شدن هستیم

Those same old harbor lights

همان روشنایی های قدیمی لنگرگاه

That once brought you to me

که یکبار تو را به سوی من آورد

I watch’d the harbor lights

من روشنایی های لنگرگاه را به نظاره نشستم

How could I help if

چگونه می توانستم کمک کنم اگر

Tears were starting?

اشکها سرازیر میشدند؟

Good-bye to golden nights

شبهای طلائی خدا حافظ

Beside the silv’ry sea

کنار دریای نقره فام

I longed to hold you dear

مشتاقم که تو را در بر گیرم

And kiss you just once more

و یک بار دیگر ببوسمت

But you were on the ship

اما تو آنجا روی کشتی بودی

And I was on the shore

و من در ساحل

Now I know lonely nights

اکنون شبهای تنهایی را میشناسم

For all the while my heart is praying

قلبم مدام در حال دعا کردن است

That someday harbor lights

که روزی روشنایی های لنگرگاه

Will bring you back to me

تورا بسوی من باز گرداند

.

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید

 

بشنوید و دانلود کنید  ↓

_________________________________

اطلاعات:

شاعر و آهنگساز:  H. Williams – J. Kennedy

تاریخ ضبط:  1954/07

این ترانه که در جولای 1964 ضبط شده بود ، بعدها در آلبومی به نام A Legendary Performer Volume 2 منتشر شده است.

منتشر شده در آلبوم  ↓

legendary-performer-volume-2

 

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1216
Scroll to top