شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » G » Green, Green Grass of Home

Green, Green Grass of Home

Green,-Green-Grass-Of-Home

Green, Green Grass of Home

The old home town looks the same

موطن قدیمی ما همانگونه که بود به نظر میرسد

As I step down from the train

وقتی که از قطار پیاده میشوم

And there to meet me, is my mama and papa

و پدر و مادرم آنجا به دیدنم می آیند

Down the road I look, and there runs Mary

به پایین جاده می نگرم و مری را میینم که به طرفم میدود

Hair of gold and lips like cherries

با موهایی به رنگ طلا و لبهایی به رنگ گیلاس

It’s good to touch, the green green grass of home

آه چه دلنشین است لمس چمن سبز سبز خانه

Yes they’ll all come to greet me, arms reaching, smiling sweetly

آری آنها همگی به دیدن من می آیند در حالی که لبخند شیرینی به لب دارند

It’s good to touch, the green green grass of home

آه چه دلنشین است لمس چمن سبز سبز خانه

The old house, is still standing

خانه قدیمی ما هنوز پا بر جاست

Though the paint is cracked and dry

اگر چه رنگ آن خشک شده و ترک خورده

And there’s that old oak tree, that I used to play on

و درخت بلوطی که بر فراز آن بازی میکردم هنوزآنجاست

Down the lane I’ll walk with my sweet Mary

من در کوچه با مری عزیزم قدم می زنم

Hair of gold and lips like cherries

با موهایی به رنگ طلا و لبهایی به رنگ گیلاس

It’s good to touch, the green green grass of home

آه چه دلنشین است لمس چمن سبز سبز خانه

Yes they’ll all come to meet me, arms reaching, smiling sweetly

آری آنها همگی به دیدن من می آیند  در حالی که لبخند شیرینی به لب دارند

It’s good to touch the green, green grass of home

آه چه دلنشین است لمس چمن سبز سبز خانه

Then I awake, and look around me

آنگاه بیدار میشوم و به اطرافم می نگرم

At four gray walls that surround me

در حالی که دیوارهای سرد و خاکستری محصورم کرده اند

And I realize, that I was only dreamin’

و می فهمم که این رویایی بیش نبوده است!

For there’s a guard and there’s that sad old padre

نگهبانی آنجاست به همراه پدر روحانی غمگین

Arm and arm we’ll walk at daybreak

بازو به بازو قدم خواهیم زد و در سپیده دم

Again I’ll touch, the green green grass of home

من دوباره چمن سبز سبز خانه را لمس خواهم کرد

Yes, they’ll all come to see me

آری آنها همگی به دیدن من خواهند آمد

In the shade of that old oak tree

در سایه درخت بلوط قدیمی

As they lay me ‘neath the green green grass…. of home

آنگاه که مرا در چمن سبز سبز خانه به خاک می سپارند

.

.

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید

 

بشنوید و دانلود کنید  ↓

 

_________________________________

اطلاعات: 

شاعر و آهنگساز:  Claude Putman, Jr

تاریخ ضبط: 1975/03/10

این ترانه در تاریخ 10 مارس 1975 ضبط گردید و آلبوم  Today  منتشر شد.

منتشر شده در آلبوم  ↓

 

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1216
Scroll to top