شما اينجا هستيد: Home » الویس شناسی » گلادیس لاو اسمیت

گلادیس لاو اسمیت

Gladys Love Smith– مادر الویس

گلادیس لاو اسمیت در سال1912 در خانواده ای فقیر بدنیا آمد. پدر و مادرش باب و دال اسمیت نام داشتند.

gladys-love-smith

گلادیس در 17 ماه ژوئن 1933 با ورنون پریسلی ازدواج کرد و در سال 1935 الویس را بدنیا آورد.او نقش بسیار مهم و ارزنده ای در تربیت و رفتار و خلق و خوی الویس داشت و الویس بسیاری از محاسن اخلاقی اش را از مادرش به ارث برده بود. گلادیس بسیار به الویس وابسته بود و این وابستگی بین مادر و فرزند مشترک بود. در سال 1958 وقتی الویس به خدمت در ارتش فراخوانده شد ، گلادیس بار این جدایی را تاب نیاورد. او در 14 آگوست 1958 در سن 46 سالگی بر اثر بیماری قلبی درگذشت.

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1216
Scroll to top