شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » F » For the Millionth and the Last Time

For the Millionth and the Last Time

For-The-Millionth-And-The-Last-Time

For the Millionth and the Last Time

For the millionth and the last time
Darling let me hold you tight
One more kiss and then I promise
I will say my last goodnight

Though your lips are so inviting
And I know I’ll wanna stay
Give me one more kiss to dream on
And I’ll be on my way

It seems a million or so kisses ago
We said goodnight at your door
I didn’t get far ’cause here we are
And I’m still begging for more

Whilst the millionth and the last time
Slowly disappears from sight
For the millionth and the last time
Let me kiss you good-night

It seems a million or so kisses ago
We said goodnight at your door
I didn’t get far ’cause here we are
And I’m still begging for more

Whilst the millionth and the last time
Slowly disappears from sight
For the millionth and the last time
Let me kiss you good-night
Let me kiss you good-night
Let me kiss you good-night

 

بشنوید و دانلود کنید  ↓

_________________________________

اطلاعات:

شاعر و آهنگساز:  Bennett – Tepper

تاریخ ضبط: 1961/10/15

این ترانه در تاریخ 17 اکتبر 1961 ضبط شد و نخستین بار در آلبومی به نام  Elvis for Everyone منتشر گردید.

منتشر شده در آلبوم  ↓

elvis-for-everyone

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1216
Scroll to top