شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » F » Flaming Star

Flaming Star

flaming-star

Flaming Star

Ev’ry man, has a flaming star
A flaming star, over his shoulder
And when a man, sees his flaming star
He knows his time, his time has come

Flaming star, don’t shine on me, flaming star
Flaming star, keep behind me, flaming star
There’s a lot of livin’ I’ve got to do
Give me time to make a few dreams come true
Flaming star

When I ride, I feel that flaming star
That flaming star, over my shoulder
And so I ride, front of that flaming star
Never lookin’ around, never lookin’ around

Flaming star, don’t shine on me, flaming star
Flaming star, keep behind me, flaming star
There’s a lot of livin’ I’ve got to do
Give me time to make a few dreams come true
Flaming star

One fine day, I’ll see that flaming star
That flaming star, over my shoulder
And when I see, that old flaming star
I’ll know my time, my time has come

Flaming star, don’t shine on me, flaming star
Flaming star, keep behind me, flaming star
There’s a lot of livin’ I’ve got to do
Give me time to make a few dreams come true
Flaming star

 

 

بشنوید و دانلود کنید  ↓

_________________________________

اطلاعات: 

شاعر و آهنگساز: Sid Wayne – Sherman Edwards

تاریخ ضبط: 1960/10/07

این ترانه در تاریخ 7 اکتبر 1960  ضبط و در فیلم الویس به نام  Flaming Star  استفاده شده است.

و در آلبوم Flaming Star منتشر شد.

منتشر شده در آلبومهای  ↓

elvis-sings-flaming-star

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1215
Scroll to top