شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » F » Fame And Fortune

Fame And Fortune

fame-and-fortune

Fame And Fortune

Fame and fortune how empty they can be
شهرت و ثروت- چقدر آنها پوچ میتوانند باشند
But when I hold you in my arms
اما وقتی تو را در آغوشم میگیرم
That’s heaven to me
آن برای من چون بهشت است
Who cares for fame and fortune?
چه کسی دلواپس ثروت و شهرت است؟
They’re only passing things
آنها چیزهایی گذرا هستند
A-But the touch of your lips on mine
اما لمس لبهایت با (لبهای) من
Makes me feel like a king
سبب می شود احساس یک پادشاه را داشته باشم
Your kind of love is a treasure I hold
مهربانی عشق تو برای من گنجینه ای ماندگار است
It’s so much greater than silver or gold
آن (عشق) خیلی عظیمتر از نقره یا طلاست
I know that I’d have nothing
من میدانم که هیچ چیز نمی داشتم
If you should go away, bo do do dum
اگر تو میرفتی
But to know that you love me
اما دانستن اینکه تو دوستم داری
Brings fame and fortune my way, bo do do dum
برایم شهرت و ثروت می آورد
But to know that you love me
اما دانستن اینکه تو دوستم داری
Brings fame and fortune my way
برایم شهرت و ثروت می آورد

.

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید

 

بشنوید و دانلود کنید  ↓

_________________________________

اطلاعات: 

شاعر و آهنگساز: Fred Wise – Ben Weisman

تاریخ ضبط: 1960/03/20

این ترانه در تاریخ 20 مارس 1960  ضبط گردید و به صورت تک آهنگ منتشر شد.

منتشر شده در آلبومهای ↓

elvis-golden-records-volume-3

The-Other-Sides-–-Elvis-Worldwide-Gold-Award-Hits-Vol.-2

 

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1216
Scroll to top