شما اينجا هستيد: Home » حقایق » حمله جری لی لوییس به گریسلند

حمله جری لی لوییس به گریسلند

روزی که “قاتل “برای دیدار “سلطان “به دروازه های گریس لند حمله کرد

جری لی لوییز ،خواننده هم عصر الویس پریسلی ،در ساعات آغازین 22 نوامبر 1976 تصمیم به دیدار الویس گرفت ، اما به او گفته شد که در آن ساعت روز الویس خوابیده است. او آنجا را ترک کرد ولی 24 ساعت بعد ساعت 2:50 صبح بازگشت ،او سوار بر یک لینکلن کنتینتال جدید مقابل دروازه گریس لند توقف کرد.
این بار رفتار او به طرز قابل توجهی متفاوت بود . او خشمگین بود و مست به نظر می رسید.
هارولد لوید ار اعضای گارد امنیتی گریس لند اظهار داشت : “عقلش سرجاش نبود ، فریاد میزد ،تهدید می کرد و ناسزا می گفت.”

جری لی (معروف به قاتل ) اسلحه ای به دست گرفته بود و تقاضای دیدار الویس را می کرد.او به لوید گفت ” برو اون تلفن لعنتی را بردار و به الویس بگو من می خوام ببینمش ،مگه فکر کرده کیه ؟ میدونم که سیستم تلفن داخلی دارید ، بهش بگو قاتل اینجاست ، اومده ببینتش !”
لوید تماس تلفنی گرفت ،اما با پلیس . چند دقیقه بعد ،الویس خودش با گارد امنیتی تماس گرفت و سوال کرد که چه اتفاقی افتاده ،بعد از شرح ماوقع توسط لوید ، الویس گفت :” من اصلا مایل به دیدار این دیوونه نیستم، هر وقت پلیس ها از راه رسیدن بهشون بگو دستگیرش کنن ببرنش.”باشه هرولد ؟ متشکرم “
پلیس از راه رسید و لوییز را دستگیر کرد ، او به جرم مستی و حمل اسلحه دستگیر شد.
شرح ماجرا از زبان لوییز کمی متفاوت است ،او اظهار داشت که می خواست فقط سری به یک دوست قدیمی بزند.و در توضیح علت حمل اسلحه ،گفت که قصد کشتن کسی را نداشته و نگهبانان زیادی تند رفته اند.

Jerry-Lee-Lewis,-Arrested-at-the-Gates-of-Graceland

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1207
Scroll to top