شما اينجا هستيد: Home » حقایق » سیسی هیوستون خواننده کر الویس

سیسی هیوستون خواننده کر الویس

سیسی هیوستون با نام اصلی امیلی درینکارد در 30 سبتامبر 1933 بدنیا آمد. او خواننده سبک سول و گاسپل بود و به عنوان خواننده کر با بسیاری از خواننده گان مشهور از جمله الویس پریسلی همکاری داشت..
او مادر خواننده و بازیگر مشهور ویتنی هیوستون است.
او در کنسرت مشهور لاس وگاس در سال 1969 با الویس به عنوان خواننده کر همکاری داشت.
الویس به عنوان قدردانی به هیوستنون هدیه ای داد. این هدیه یک دستبند منقوش با نام حقیقی هیوستون بر روی آن بود.

هیوستنون دراینباره میگوید. الویس ساعتها با ما تمرین داشت.او شیفته موسیقی گاسپل بود.
الویس به موسیقی گاسپل عشق میورزید . او با گاسپل متولد و بزرگ شده بود.او به خوبی میدانست چطور درباره آن صحبت کند و در تمام اجراهایش گاسپل را چاشنی کارش میکرد.
زیرا انسان نمیتواند از ریشه های خود دور بماند.

ویتنی هیوستون نیز در مورد الویس میگوید. شما فقط ظاهر الویس را میبینید اما هر گز قادر نخواهید بود حقیقا درون او را آن طور که بود درک کنید.
ویتنی که دختر سیسی است در آن زمان 6 ساله بود. ویتنی میگوید به خوبی به یاد دارم که ما در اطاق پشت صحنه نشسته بودیم که ناگهان کینگ الویس وارد شد. با همان لباسها ، شنل و عینک مخصوصش. من فقط لحظاتی به او چشم دوختم . اما قادر نبودم حرفی بزنم.
او بسیار با ابهت و شگفت انگیز بود و من تا آخر عمرم آن لحظه را فراموش نخواهم کرد.

 

cissy-houston

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1214
Scroll to top