شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » ترجمه ترانه ها » You Asked Me To

You Asked Me To

You Asked Me To

ضبط شده در تاریخ: 1973/12/11
اولین انتشار در آلبوم : Promised Land
شاعر و آهنگساز: Waylon Jennings / Billy Joe Shaver

You-Asked-Me-To

 

Long ago and far away
مدتها پیش و بسیار دور از اینجا
In my ol’ common labour shoes
با کفشهای ساده و کهنه کار خویش
I’d turn the world off which-a-way
تمام دنیا را زیر پا گذاشتم
Just because you asked me to
تنها برای اینکه تو از من خواستی
Likened to no other feel’
بی شباهت به هر احساس دیگریست
Simple love is simple true
عشق گرم و ساده و بی ریای ما
There’s no end to what I’d do
و پایانی برای آنچه میکنم نیست
Just because you asked me to
تنها برای اینکه تو از من خواستی

* Let the world call me a fool
بگذار دنیا مرا دیوانه خطاب کند
But if things are right with me and you
بگذار چرا که این تنها میان من وتوست
That’s all that matters and I’ll do
و این است که از برایم مهم است و انجام خواهم داد:
Anything you ask me to
هر آنچه تو از من خواسته ای

Knowin’ how much I love you
می دانی که هنوز چقدر دوستت دارم
After all I’ve been through
بعد از هر آنچه که بر من گذشت
I’d turn and walk away from you
بر می گردم و راه خویش در پیش میگیرم
Just because you asked me to
تنها برای اینکه تو از من خواستی

 

دانلود 

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1214
Scroll to top