شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » ترجمه ترانه ها » Sylvia

Sylvia

Sylvia

ضبط شده در تاریخ: 1970/06/08
اولین انتشار در آلبوم : Elvis Now
شاعر و آهنگساز: Geoff Stephens / Les Reed

 

 

sylvia

 

These long lonely evenings

این لحظات کشدار و تنهای غروب گاه

Here I am on the phone

و من که اینجا کنار تلفنم

Wondering if she will call

و در خود حیران که آیا او زنگی به من خواهد زد

She said she would write me

گفت برایم خواهد نوشت

‘Cause she knows I’m alone

چرا که میداند تنهاییم را

But I hear nothing at all

اما هیچ صدایی از او نیست

I’m waiting for a word of love from Sylvia.

من در انتظار کلامی عاشقانه از سیلویا

You think she’d never heard of love my Sylvia,

و پنداری انگار هرگز بویی نبرده از عشق سیلویا

But when I’m with her Lord, I forgive her

اما عفوش میکنم وقتی با اویم خدایا

‘Cause she’s more than the whole world to me

عفوش میکنم که برایم دنیاییست

There’s nothing like a word of love from Sylvia

و هیچ چیز برایم مثل کلامی از عشق نیست از سیلویا

The only one I’m thinking of is Sylvia

و به آنکه تنها می اندیشم اوست سیلویا

Feeling so sad now, I’ll be so glad now

چه غمگینم اکنون ، چه شاد بودم اگر ،

If I just had my Sylvia with me

در کنارم بود محبوب من سیلویا

That old weepin’ willow

آن بید پریشان پیر هم انگار

Seems to whisper her name

زمزمه میکند نام محبوبم را

Why did she go away

که چرا ترکم کرد

The tears on my pillow

و اشکهایم بر بالشم .

They’re not hard to explain

سخت نیست که بگویم ،

There’s nothing else I can say

که دیگر حرفی برای گفتن ندارم .

 

I’m waiting for a word of love from Sylvia.

در انتظار کلامی عاشقانه ام از سیلویا

You think she’d never heard of love my Sylvia,

 و تو پنداری بویی نبردست از عشق سیلویا

But when I’m with her Lord, I forgive her

و من عفوش میکنم وقتی با اوهستم خدا ،

‘Cause she’s more than the whole world to me

که او برایم بیش از همه دنیاست

There’s nothing in the world like Sylvia

چیزی نیست در دنیا بمانند سیلویا

The only one I’m thinking of is Sylvia

و به تنها کسی که می اندشم اوست …سیلویا

مترجم : فیروزه

 

بشنوید:

دانلود

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1216
Scroll to top