شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » ترجمه ترانه ها » It’s Midnight

It’s Midnight

Its Midnight
نیمه شب است

 

ضبط شده در تاریخ: 1973/12/10
اولین انتشار در: به صورت تک آهنگ 
منتشر شده در آلبوم : Promised Land
شاعر و آهنگسار : Billy Edd Wheeler / Jerry Chesnut

Its-Midnight
Maybe it’s too late.
شاید بسیار دیر شده
Sometimes I even hate myself for loving you
گاهی حتی از خود متنفر میشوم که چرا دوستت دارم
Trying to be strong
تلاش میکنم که قوی باشم
then nighttime comes along and I start loving you
آنگاه نیمه شب فرا میرسد و عشق تو به سراغم می آید
Wanting you
و تمنای تو نیز
. Where is all my selfcontrol
آه خویشتنداری من کجا رفته
I’m burning way down in my soul And needing you
تمام وجودم میسوزد و مشتاق توست
, and wishing I could be the man, I try to
در آرزوی اینکه مردی استوار باشم تلاش میکنم
Hating me for wanting you to be with you
و از خود متنفر میشوم که چرا میخواهم با تو باشم
knowing you don’t love me like you used to
می دانم که چون گذشته دوستم نداری
But it’s midnight, Ohh and I miss you
اما نیمه شب است و من دلتنگ تو
It’s getting late and I know that’s when I am weak
دارد دیر میشود و من میدانم این درست زمانی هست که من درمانده ام
Funny how things have a way of looking so much brighter in the day light
و چه مضحک است که در نور صبحگاهی همه چیز بس درخشانتر به نظر میرسد
I ought to go to bed
امید دارم که به بستر روم
to try and straighten out my head and just forget you
و تلاش کنم برای سروسامان دادن به افکارم و فراموش کردن تو
Oh but it’s midnight yes and I miss you
اما نیمه شب است و من دلتنگ تو

It’s getting late and I know that’s when I am weak
دارد دیر میشود و من میدانم این درست زمانی هست که من درمانده ام
Funny how things have a way of looking so much brighter in the day light
و چه مضحک است که در نور صبحگاهی همه چیز بس درخشانتر به نظر میرسد
I ought to go to bed
امید دارم که به بستر روم
to try and straighten out my head and just forget you
و تلاش کنم برای سروسامان دادن به افکارم و فراموش کردن تو
Oh but it’s midnight yes and I miss you
اما نیمه شب است و من دلتنگ تو

دانلود 

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1214
Scroll to top