شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » D » Don’t Cry Daddy

Don’t Cry Daddy

dont-cry-daddy

Don’t Cry Daddy

Today I stumbled from my bed
امروز از بسترم فرو افتادم

With thunder crashing in my head
در حالیکه صدایی چون رعد در سرم میپیچید

My pillow still wet from last night’s tears
و بالشم هنوز از اشکهای شب قبل نمناک بود

And as I think of giving up
و آنگاه که خواستم از اشک ریختن دست بردارم

A voice inside my coffeee cup
صدایی در فنجان قهوه ام

Kept crying out, ringing in my ears
هنوز گریه میکرد و در گوشم میپیچید:

Don’t cry daddy, daddy please don’t cry
گریه نکن پدر ، تمنا میکنم گریه نکن

Daddy you’ve still got me and little Tommy
پدر تو هنوز مرا داری و تامی کوچولو را

Together we’ll find a brand new mommy
و به اتفاق مادر جدیدی پیدا خواهیم کرد

Daddy, daddy please laugh again
پدر تمنا میکنم دوباره بخند

Daddy ride us on your back again
پدر ما را بر دوش خود سوار کن

Oh daddy please don’t cry
آه پدر تمنا میکنم گریه نکن

Why are children always first
چرا فرزندان همیشه در ابتدا

To feel the pain and hurt the worst?
درد میکشند و روحشان سخت صدمه میبیند؟

It’s true, somehow it just don’t seem right
این حقیقتی است ولی به هر حال درست به نظر نمیرسد

‘Cos every time I cry I know
چرا که هر بار که گریانم میدانم

It hurts my little children so
که فرزندان کوچکم عذاب میکشند

I wonder, will it be the same tonight
و در تعجبم که آیا امشب نیز چنین است؟

Don’t cry daddy, daddy please don’t cry
گریه نکن پدر ، تمنا میکنم گریه نکن

Daddy you’ve still got me and little Tommy
پدر تو هنوز مرا داری و تامی کوچولو را

Together we’ll find a brand new mommy
و به اتفاق مادر جدیدی پیدا خواهیم کرد

Daddy, daddy please laugh again
پدر تمنا میکنم دوباره بخند

Daddy ride us on your back again
پدر ما را بر دوش خود سوار کن

Oh daddy please don’t cry
آه پدر تمنا میکنم گریه نکن
Don’t cry daddy, daddy please don’t cry
گریه نکن پدر ، تمنا میکنم گریه نکن

Daddy you’ve still got me and little Tommy
پدر تو هنوز مرا داری و تامی کوچولو را

Together we’ll find a brand new mommy
و به اتفاق مادر جدیدی پیدا خواهیم کرد

Daddy, daddy please laugh again
پدر تمنا میکنم دوباره بخند

Daddy ride us on your back again
پدر ما را بر دوش خود سوار کن

Oh daddy please don’t cry
آه پدر تمنا میکنم گریه نکن
Oh daddy please don’t cry
آه پدر تمنا میکنم گریه نکن

.

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید

 

بشنوید و دانلود کنید  ↓

 

_________________________________

اطلاعات:

شاعر و آهنگساز:  Mac Davis

تاریخ ضبط:  1969/01/15

این ترانه در تاریخ 15 ژانویه 1969 ضبط شده و به صورت تک آهنگ منتشر شد.

 

 

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1214
Scroll to top