شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » D » Devil In Disguise

Devil In Disguise

 devil-in-disguise

(You’re the)

Devil In Disguise

 

* You look like an angel (look like an angel)

تو مثل یک فرشته به نظر می رسی

walk like an angel (walk like an angel)

مانند یک فرشته راه می روی

Talk like an angel (talk like an angel)

مانند یک فرشته حرف می زنی

but I got wise

اما من فهمیدم که

You’re the devil in disguise

تو شیطانی در لباس مبدل

oh yes you are

آه بله تو هستی

The devil in disguise. Mmmm

شیطانی در لباس مبدل

You fooled me with your kisses

تو با نوازشهایت مرا فرفتی

You cheated and you schemed

فریب دادی و دسیسه چیدی

Heaven knows how you lied to me

خدا میداند که تو چگونه دروغ گفتی

You’re not the way you seemed

تو آنگونه که به نظر می رسی نیستی

 

I thought that I was in heaven

من فکر میکردم که در بهشت بودم

But I was sure surprised

اما یقینا غافلگیر شدم

 

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید

 

بشنوید و دانلود کنید  ↓

 

دانلود

__________________________

اطلاعات: 

شاعر و آهنگساز:  Giant – Baum – Kaye

تاریخ ضبط: 1963/05/26

این ترانه در تاریخ 26 می 1963 ضبط گردید و به صورت تک آهنگ منتشر شد.

و در آلبومی به نام Elvis’ Gold Records Volume 4 منتشر شد.

منتشر شده در آلبوم  ↓

elvis-gold-records-volume-4

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1216
Scroll to top