شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » C » Confidence

Confidence

confidence

Confidence

 

When everyone thought the world was flat
وقتی همه فکر میکردند که زمین مسطح است
Columbus said “It’s round”
کلمب گفت که آن گرد است
He went down in history
او در تاریخ ثبت گشت
And America was found
و آمریکا پیدا شد
* ‘Couse
زیرا
He had confidence
او اعتماد داشت
A little thing called confidence
چیز کوچکی که اعتماد نام دارد
There’s no job too immense when you’ve got
هیچ کاری خیلی بزرگ نیست وقتی که تو داری
Confidence
اعتماد
** With a “C” and an “O” and an “N” and an “F”
با یکc و یک o و یک n و یک f
And an “I” and a “D” and an “ENCE”
و یک i و یک d ویک ence
Put ’em all together and what have you got
همه آنها را کنار هم بگذار آنچه بدست می آوری
Confidence
اعتماد (است)
*** You’ll be surprised what you can do
تو از آنچه میتوانی انجام بدهی شگفت زده خواهی شد
If you will only try
اگر تو فقط سعی کنی
Remember the tortoise and the hare
به یاد آور لاکپشت و خرگوش را
Who had that famous race
که آن مسابقه معروف را داشتند
The speedy hare wound up nowhere
خرگوش سریع به هیچکجا نرسید
And slow poke took first place
و وقت گذران کند , مکان اول را از آن خود کرد
How do you know that you can’t ride a rainbow in the sky
تو از کجا میدانی که میتوانی سوار رنگین کمانی در آسمان شوی

All you need is confidence
تمام چیزی که تو نیاز داری اعتماد است
A little thing called confidence
چیز کوچکی که اعتماد نام دارد
There’s no job too immense when you’ve got
هیچ کاری خیلی بزرگ نیست وقتی که تو داری

Confidence
اعتماد

 

.

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید

 

بشنوید و دانلود کنید  ↓

 

_________________________________

اطلاعات:

شاعر و آهنگساز:  Sid Tepper – Roy C. Bennett

تاریخ ضبط: 1967/02/22

 

 

این ترانه در تاریخ 22 فوریه 1967 ضبط شده و در فیلم الویس پریسلی به نام  Clambake  مورد استفاده قرار گرفت.

و در آلبومی به همین نام منتشر شد.

منتشر شده در آلبوم  ↓

clambake

 

 

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1216
Scroll to top