شما اينجا هستيد: Home » گالری عکسها » عکس کنسرتها » عکسهای کنسرتهای الویس پریسلی در سپتامبر 1974

عکسهای کنسرتهای الویس پریسلی در سپتامبر 1974

عکسهای کنسرتهای الویس پریسلی در سپتامبر 1974

در زیر هر عکس توضیحات مربوط به آن کنسرت نوشته شده است.

 

1974-pic

 

 

 

الویس در لاس وگاس چنین روزی 2 سپتامبر 1974

2 سپتامبر 1974 : الویس در لاس وگاس

 

الویس در لاس وگاس چنین روزی 2 سپتامبر 1974

2 سپتامبر 1974 : الویس در لاس وگاس

 

 

الویس در دانشگاه مریلند کول فیلدهاوس، کالج پارک، مریلند چنین روزی 27 سپتامبر 1974

27 سپتامبر 1974 : الویس در دانشگاه مریلند کول فیلدهاوس، کالج پارک، مریلند

 

الویس در دانشگاه مریلند کول فیلدهاوس، کالج پارک، مریلند چنین روزی 28 سپتامبر 1974

28 سپتامبر 1974 : الویس در دانشگاه مریلند کول فیلدهاوس، کالج پارک، مریلند

 

 

الویس در دانشگاه مریلند کول فیلدهاوس، کالج پارک، مریلند چنین روزی 28 سپتامبر 1974

28 سپتامبر 1974 : الویس در دانشگاه مریلند کول فیلدهاوس، کالج پارک، مریلند

 

الویس در دانشگاه مریلند کول فیلدهاوس، کالج پارک، مریلند چنین روزی 28 سپتامبر 1974

28 سپتامبر 1974 : الویس در دانشگاه مریلند کول فیلدهاوس، کالج پارک، مریلند

 

الویس در ورزشگاه المپیا ، دیترویت، میشیگان چنین روزی 29 ستامبر 1974

29 ستامبر 1974 : الویس در ورزشگاه المپیا ، دیترویت، میشیگان

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1216
Scroll to top