شما اينجا هستيد: Home » گالری عکسها » عکس کنسرتها » عکسهای کنسرتهای الویس پریسلی در اکتبر 1974

عکسهای کنسرتهای الویس پریسلی در اکتبر 1974

عکسهای کنسرتهای الویس پریسلی در اکتبر 1974

در زیر هر عکس توضیحات مربوط به آن کنسرت نوشته شده است.

 

oct1974

 

الویس در دانشگاه ورزشی نوتردام و مرکز کنوانسیون ساوث بند، ایندیانا چنین روزی اول اکتبر 1974

اول اکتبر 1974 : الویس در دانشگاه ورزشی نوتردام و مرکز کنوانسیون ساوث بند، ایندیانا

 

 

الویس در مرکز اجتماعات، سنت پل، مینه سوتا چنین روزی دوم اکتبر 1974

2 اکتبر 1974 :الویس در مرکز اجتماعات، سنت پل، مینه سوتا

 

الویس در مرکز اجتماعات، سنت پل، مینه سوتا چنین روزی دوم اکتبر 1974

2 اکتبر 1974 :الویس در مرکز اجتماعات، سنت پل، مینه سوتا

 

 

الویس در مرکز اجتماعات، سنت پل، مینه سوتا چنین روزی 3 اکتبر 1974

3 اکتبر 1974 : الویس در مرکز اجتماعات، سنت پل، مینه سوتا

 

الویس در مرکز اجتماعات، سنت پل، مینه سوتا چنین روزی 3 اکتبر 1974

3 اکتبر 1974 : الویس در مرکز اجتماعات، سنت پل، مینه سوتا

 

 

الویس در ورزشگاه المپیا ، دیترویت، میشیگان چنین روزی 4 اکتبر 1974

4 اکتبر 1974 : الویس در ورزشگاه المپیا ، دیترویت، میشیگان

 

الویس در ورزشگاه المپیا ، دیترویت، میشیگان چنین روزی 4 اکتبر 1974

4 اکتبر 1974 : الویس در ورزشگاه المپیا ، دیترویت، میشیگان

 

 

الویس در مرکز کنوانسیون اکسپو، ایندیاناپولیس، ایندیانا چنین روزی 5 اکتبر 1974

5 اکتبر 1974 : الویس در مرکز کنوانسیون اکسپو، ایندیاناپولیس، ایندیانا

 

الویس در مرکز کنوانسیون اکسپو، ایندیاناپولیس، ایندیانا چنین روزی 5 اکتبر 1974

5 اکتبر 1974 : الویس در مرکز کنوانسیون اکسپو، ایندیاناپولیس، ایندیانا

 

 

الویس در اجرای ساعت 2:30 بعد از ظهر در دانشگاه دیتون آرنا، شهر دیتون اوهایو چنین روزی 6 اکتبر 1974

6 اکتبر 1974 : الویس در اجرای ساعت 2:30 بعد از ظهر در دانشگاه دیتون آرنا، شهر دیتون اوهایو

 

الویس در اجرای ساعت 2:30 بعد از ظهر در دانشگاه دیتون آرنا، شهر دیتون اوهایو چنین روزی 6 اکتبر 1974

6 اکتبر 1974 : الویس در اجرای ساعت 2:30 بعد از ظهر در دانشگاه دیتون آرنا، شهر دیتون اوهایو

 

 

الویس در هنری لویت آرنا، دانشگاه ایالتی ویچیتا، کانزاس چنین روزی 7 اکتبر 1974

7 اکتبر 1974 : الویس در هنری لویت آرنا، دانشگاه ایالتی ویچیتا، کانزاس

 

الویس در هنری لویت آرنا، دانشگاه ایالتی ویچیتا، کانزاس چنین روزی 7 اکتبر 1974

7 اکتبر 1974 : الویس در هنری لویت آرنا، دانشگاه ایالتی ویچیتا، کانزاس

 

الویس در مرکز کنوانسیون، سن آنتونیو، تگزاس چنین روزی 8 اکتبر 1974

8 اکتبر 1974 : الویس در مرکز کنوانسیون، سن آنتونیو، تگزاس

 

الویس در اکسپو سنتر، ابیلین چنین روزی 9 اکتبر 1974

9 اکتبر 1974 : الویس در اکسپو سنتر، ابیلین

 

 

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1215
Scroll to top