شما اينجا هستيد: Home » گالری عکسها » عکس کنسرتها » عکسهای کنسرتهای الویس پریسلی در می 1975

عکسهای کنسرتهای الویس پریسلی در می 1975

عکسهای کنسرتهای الویس پریسلی در می 1975

در زیر هر عکس توضیحات مربوط به آن کنسرت نوشته شده است.

may1975

 

الویس در Omni شهر آتلانتا، جورجیا چنین روزی اول ماه مه 1975

1 می 1975 : الویس در Omni شهر آتلانتا، جورجیا

 

الویس در Omni شهر آتلانتا، جورجیا چنین روزی اول ماه مه 1975

1 می 1975 : الویس در Omni شهر آتلانتا، جورجیا

 

الویس در Omni شهر آتلانتا، جورجیا چنین روزی 2 مه 1975

2 می 1975 : الویس در Omni شهر آتلانتا، جورجیا

 

الویس در Omni شهر آتلانتا، جورجیا چنین روزی 2 مه 1975

2 می 1975 : الویس در Omni شهر آتلانتا، جورجیا

 

الویس در ساعت های 2:30 بعد از ظهر و 8:30شب در مرکز اجتماعات شهر منروو، لوئیزیانا چنین روزی 3 مه 1975

3 می 1975 : الویس در ساعت های 2:30 بعد از ظهر و 8:30شب در مرکز اجتماعات شهر منروو، لوئیزیانا

 

الویس در ساعت های 2:30 بعد از ظهر و 8:30شب در مرکز اجتماعات شهر منروو، لوئیزیانا چنین روزی 3 مه 1975

3 می 1975 : الویس در ساعت های 2:30 بعد از ظهر و 8:30شب در مرکز اجتماعات شهر منروو، لوئیزیانا

 

الویس در اجرای ساعت 2:30 بعد از ظهر در مرکز اجتماعات، لیک چارلز لوئیزیانا چنین روزی 4 مه 1975

4 می 1975 : الویس در اجرای ساعت 2:30 بعد از ظهر در مرکز اجتماعات، لیک چارلز لوئیزیانا

 

الویس در اجرای ساعت 2:30 بعد از ظهر در مرکز اجتماعات، لیک چارلز لوئیزیانا چنین روزی 4 مه 1975

4 می 1975 : الویس در اجرای ساعت 2:30 بعد از ظهر در مرکز اجتماعات، لیک چارلز لوئیزیانا

 

علیرضا, [۰۳.۰۵.۱۷ ۲۰:۴۰] الویس در اجرای ساعت 8:30 شب از ظهر در مرکز اجتماعات، لیک چارلز لوئیزیانا چنین روزی 4 مه 1975

4 می 1975 : الویس در اجرای ساعت 2:30 بعد از ظهر در مرکز اجتماعات، لیک چارلز لوئیزیانا

 

الویس در Mississippi State Fair Coliseum، شهر جکسون، ایالت می سی سی پی چنین روزی 5 مه 1975

5 می 1975 : الویس در Mississippi State Fair Coliseum، شهر جکسون، ایالت می سی سی پی

 

الویس در Mississippi State Fair Coliseum، شهر جکسون، ایالت می سی سی پی چنین روزی 5 مه 1975

5 می 1975 : الویس در Mississippi State Fair Coliseum، شهر جکسون، ایالت می سی سی پی

 

الویس در Mississippi State Fair Coliseum، شهر جکسون، ایالت می سی سی پی چنین روزی 5 مه 1975

5 می 1975 : الویس در Mississippi State Fair Coliseum، شهر جکسون، ایالت می سی سی پی

 

الویس در مرکز ورزشی دانشگاه Middle Tennessee State شهر مورفیس بورو، تنسی چنین روزی 6 مه 1975

 6 می 1975 : الویس در مرکز ورزشی دانشگاه Middle Tennessee State شهر مورفیس بورو، تنسی

 

الویس در مرکز ورزشی دانشگاه Middle Tennessee State شهر مورفیس بورو، تنسی در چنین روزی 7 مه 1975

7 می 1975 : الویس در مرکز ورزشی دانشگاه Middle Tennessee State شهر مورفیس بورو، تنسی

 

الویس در مرکز ورزشی دانشگاه Middle Tennessee State شهر مورفیس بورو، تنسی در چنین روزی 7 مه 1975

7 می 1975 : الویس در مرکز ورزشی دانشگاه Middle Tennessee State شهر مورفیس بورو، تنسی

 

الویس در مرکز ورزشی دانشگاه Middle Tennessee State شهر مورفیس بورو، تنسی در چنین روزی 7 مه 1975

7 می 1975 : الویس در مرکز ورزشی دانشگاه Middle Tennessee State شهر مورفیس بورو، تنسی

 

الویس در مرکز مدنی فون براون ، هانتسویل، آلاباما چنین روزی 30 مه 1975

30 می 1975 : الویس در مرکز مدنی فون براون ، هانتسویل، آلاباما

 

الویس در مرکز مدنی فون براون ، هانتسویل، آلاباما چنین روزی 30 مه 1975

30 می 1975 : الویس در مرکز مدنی فون براون ، هانتسویل، آلاباما

 

الویس در  مرکز مدنی فون براون، شهرهانتسویل، آلاباما چنین روزی 31 مه 1975

31 می 1975 : الویس در مرکز مدنی فون براون، شهرهانتسویل، آلاباما

 

الویس در  مرکز مدنی فون براون، شهرهانتسویل، آلاباما چنین روزی 31 مه 1975

31 می 1975 : الویس در مرکز مدنی فون براون، شهرهانتسویل، آلاباما

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1216
Scroll to top