شما اينجا هستيد: Home » گالری عکسها » عکس کنسرتها » عکسهای کنسرتهای الویس پریسلی در مارس 1977

عکسهای کنسرتهای الویس پریسلی در مارس 1977

عکسهای کنسرتهای الویس پریسلی در مارس 1977

در زیر هر عکس توضیحات مربوط به آن کنسرت نوشته شده است.

 

march-1977

 

 

الویس در مرکز فعالیتهای دانشگاه ایالتی آریزونا، شهر تمپ آریزونا چنین روزی 23 مارس 1977

23 مارس 1977 : الویس در مرکز فعالیتهای دانشگاه ایالتی آریزونا، شهر تمپ آریزونا

 

الویس در مرکز اجتماعات، آماریلو، تگزاس چنین روزی 24 مارس 1977

24 مارس 1977 : الویس در مرکز اجتماعات، آماریلو، تگزاس

 

الویس در دانشگاه اوکلاهما مرکز لوید شریف ، شهر اوکلاهما چنین روزی 25 مارس 1977

25 مارس 1977 : الویس در دانشگاه اوکلاهما مرکز لوید شریف ، شهر اوکلاهما

 

الویس در دانشگاه اوکلاهما Lloyd Noble Center ، شهر اوکلاهما چنین روزی 26 مارس 1977

26 مارس 1977 : الویس در دانشگاه اوکلاهما Lloyd Noble Center ، شهر اوکلاهما

 

الویس در سالن بزرگ شهر تیلور ابیلین تگزاس چنین روزی 27 مارس 1977

27 مارس 1977 : الویس در سالن بزرگ شهر تیلور ابیلین تگزاس

 

الویس در سالن شهرداری آستین، تگزاس چنین روزی 28 مارس 1977

28 مارس 1977: الویس در سالن شهرداری آستین، تگزاس

 

الویس در سالن شهرداری آستین، تگزاس چنین روزی 28 مارس 1977

28 مارس 1977: الویس در سالن شهرداری آستین، تگزاس

 

الویس در سالن بزرگ راپیدز پریش ، الکساندریا لوئیزیانا چنین روی 29 مارس 1977

29 مارس 1977 : الویس در سالن بزرگ راپیدز پریش ، الکساندریا لوئیزیانا

 

الویس در سالن بزرگ راپیدز پریش شهر الکساندریا، لوئیزیانا چنین روزی 30 مارس 1977

30 مارس 1977 : الویس در سالن بزرگ راپیدز پریش شهر الکساندریا، لوئیزیانا

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1216
Scroll to top