شما اينجا هستيد: Home » گالری عکسها » عکس کنسرتها » عکسهای کنسرتهای الویس پریسلی در ژانویه 1956

عکسهای کنسرتهای الویس پریسلی در ژانویه 1956

عکسهای کنسرتهای الویس پریسلی در ژانویه 1956

در زیر هر عکس توضیحات مربوط به آن کنسرت نوشته شده است.

jan1956

 

 

7january

7 ژانویه 1956 : الویس در لوییزیانا هیراد ،سالن اجتماعات شهرداری واقع در شروپورت

 

 

الویس در پشت صحنه آمفی تئاتر آستین ،تگزاس چنین روزی 18 ژانویه 1956

18 ژانویه 1956 : الویس در پشت صحنه آمفی تئاتر آستین ،تگزاس

 

 

الویس در سالن اجتماعات مموریال ،در ویچیتا فالز ،تگزاس چنین روزی 19 ژانویه 1956

19 ژانویه 1956 : الویس در سالن اجتماعات مموریال ،در ویچیتا فالز ،تگزاس

 

 

 

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1216
Scroll to top