شما اينجا هستيد: Home » گالری عکسها » عکس کنسرتها » عکسهای کنسرتهای الویس پریسلی در فوریه 1956

عکسهای کنسرتهای الویس پریسلی در فوریه 1956

عکسهای کنسرتهای الویس پریسلی در فوریه 1956

در زیر هر عکس توضیحات مربوط به آن کنسرت نوشته شده است.

 

feb1956

 

 

 

الویس در تئاتر کارولینا واقع در اسپارتان برگ، ،کارولینای جنوبی چنین روزی 9 فوریه 1956

9 فوریه 1956 : الویس در تئاتر کارولینا واقع در اسپارتان برگ، ،کارولینای جنوبی

 

الویس در سالن تئاتر کارولینا واقع در شارلوت، کارولینای شمالی چنین روزی 10 فوریه 1956

10 فوریه 1956 : الویس در سالن تئاتر کارولینا واقع در شارلوت، کارولینای شمالی

 

 

الویس در سالن تئاتر کارولینا واقع در شارلوت، کارولینای شمالی چنین روزی 10 فوریه 1956

10 فوریه 1956 : الویس در سالن تئاتر کارولینا واقع در شارلوت، کارولینای شمالی

 

 

الویس در سالن مانتیسلو شهر نورفولک، ویرجینیا چنین روزی 12 فوریه 1956

12 فوریه 1956 : الویس در سالن مانتیسلو شهر نورفولک، ویرجینیا

 

 

الویس در سالن مانتیسلو شهر نورفولک، ویرجینیا چنین روزی 12 فوریه 1956

12 فوریه 1956 : الویس در سالن مانتیسلو شهر نورفولک، ویرجینیا

 

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1216
Scroll to top