شما اينجا هستيد: Home » گالری عکسها » عکس کنسرتها » عکسهای کنسرت الویس پریسلی در آگوست 1975

عکسهای کنسرت الویس پریسلی در آگوست 1975

عکسهای کنسرتهای الویس پریسلی در آگوست 1975

در زیر هر عکس توضیحات مربوط به آن کنسرت نوشته شده است.

 

aug1975

 

الویس در شو روم لاس وگاس هیلتون در لاس وگاس چنین روزی 18 آگوست 1975

18 آگوست 1975 : الویس در شو روم لاس وگاس هیلتون در لاس وگاس

 

الویس در شو روم لاس وگاس هیلتون در لاس وگاس چنین روزی 18 آگوست 1975

18 آگوست 1975 : الویس در شو روم لاس وگاس هیلتون در لاس وگاس

 

الویس در اجرای شامگاهی در لاس وگاس چنین روزی 19 آگوست 1975

19 آگوست 1975 : الویس در اجرای شامگاهی در لاس وگاس

 

الویس در اجرای نیمه شب در لاس وگاس چنین روزی 19 آگوست 1975

19 آگوست 1975 : الویس در اجرای نیمه شب در لاس وگاس

 

الویس در لاس وگاس چنین روزی 20 آگوست 1975

20 آگوست 1975 :الویس در لاس وگاس

 

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1216
Scroll to top